MARWIT

„System umożliwił automatyzację oraz standaryzację procesów zarządzania Firmą, wpływając na obniżenie czasu i kosztów administracyjnych oraz pozwolił na osiągnięcie kontroli nad przepływem informacji w firmie.

Współpraca z firmą INTENSE Group przebiegała na wysokim poziomie merytorycznym i komunikacyjnym. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zakresem i harmonogramem.”