INTERCOR

"Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. jest firmą działającą w dziedzinie budownictwa mostowego. Dynamiczny rozwój firmy, to zwiększająca się liczba dokumentów oraz potrzeba coraz bardziej wnikliwego analizowania ponoszonych kosztów. [...]

Obecnie w systemie INTENSE, każda z prowadzonych przez nas kilkudziesięciu budów ma swoje odzwierciedlenie jako projekt. Każdego dnia rejestrowane są dokumenty, które przesyłane są pomiędzy centralą, a poszczególnymi budowami. 

System dzięki możliwość budżetowania pozwala nam na szczegółową kontrolę kosztów ponoszonych na poszczególnych inwestycjach. 

Tym samym rekomendujemy firmę INTENSE GROUP Spółka z o.o. jako firmę solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do wykonywania tego typu usług. 

Doświadczona i sprawna organizacyjnie kadra gwarantuje wysoki poziom i terminowość wykonania usług."