Budizol Sp. z o.o. S.K.A.

„Platforma Intense z powodzeniem została zintegrowana z istniejącą infrastrukturą oprogramowania Comarch ERP XL, a w przyszłości planowana jest szersza integracja z programami projektowymi i produkcyjnymi wykorzystywanymi w firmie Budizol.

Wdrożenie rozwiązań zespołu Intense Group Sp. z o.o. umożliwiło elastyczne tworzenie raportów, a co za tym idzie rozszerzenie spektrum analiz procesów i wyników w naszej firmie.”