MULTISTAL & LOHMANN

„W 2015 roku ze względu na rosnącą ilość dokumentów przepływających przez naszą firmę rozpoczęliśmy poszukiwania systemu, który pomógłby nam je uporządkować. Ostateczny wybór padł na Platformę Intense, krakowskiej firmy INTENSE Group, która zapewniła nam pełną informatyzację obiegu dokumentów wraz z modułem odpowiadającym za raporty i zestawienia analityczne. […]

Możemy zarekomendować rozwiązanie INTENSE Platform, jako w pełni definiowalną i bardzo rozbudowaną platformę, która znacznie ułatwia prowadzenie przedsiębiorstwa. Ponadto godnym rekomendacji partnerem jest firma NMS, która odpowiadała za proces wdrożenia oprogramowania oraz współpracuje z nami na tle poszerzania naszej instalacji.”

Włodzimierz Prętki

Prezes Zarządu