CZH S.A.

"Szczególnie ważny był dla nas proces zakupowy, który w całości obsługiwany jest w programie Intense: od zamówienia towaru, poprzez przyjęcie na wirtualny magazyn, aż do jego finalnej sprzedaży. [...]

Wdrożone oprogramowanie pozwoliło nam na znaczne przyspieszenie i ułatwienie przygotowania pokaźnych rozmiarów raportów. Czas ich wygenerowania jest niezwykle szybki, także w przypadku korzystania z rozbudowanych schematów. [...]

Jesteśmy bardzo zadowoleni z zaimplementowanego systemu IT. Procesy biznesowe są obsłużone szybko, a dzięki wielowymiarowemu raportowaniu mamy nad nimi pełną, bieżącą kontrolę."

Aneta Dubiel-Guryniuk

Kierownik Działu Informatyki