OTMUCHÓW

„Po zakończeniu wdrożenia możemy potwierdzić, że oprogramowanie INTENSE Platform uporządkowało naszą dokumentację i zoptymalizowało czas trwania poszczególnych procesów. Moduł OCR znacznie skrócił proces rejestracji dokumentów, zaś synchronizacja z funkcjonującym u nas systemem SAP zapewnia nam automatyzację procesu wymiany danych.”

„…wdrożenie Platformy zakończyło się sukcesem, na co wpływ miały 2 podstawowe czynniki: charakterystyka oprogramowania, które jest narzędziem uszytym na miarę naszego przedsiębiorstwa oraz rzetelnie wykonana praca zespołu wdrożeniowego. Z tychże względów możemy zdecydowanie polecić firmę INTENSE Group, która nie tylko dostarcza dopracowane rozwiązanie, ale także dysponuje kadrą wykwalifikowanych pracowników.”

Mirosław Pencak

Dyrektor Działu IT