ALLCON BUDOWNICTWO

„Platforma INTENSE zapewnia nam obsługę różnego typu dokumentów, poczynając od ich rejestracji, przez weryfikację, obieg, dekretację, aż po archiwizację oraz integrację z innymi systemami. Wspomniane funkcjonalności uzupełnione są przez moduł automatyzujący pracę systemu, który minimalizuje udział pracowników w obiegu dokumentów i znacznie przyspiesza naszą pracę.

[…]

Po kilku latach możemy potwierdzić, że Platforma INTENSE pozwoliła nam na znaczne uporządkowanie dokumentacji i optymalizację wybranych procesów. Warto przy tym podkreślić profesjonalizm zarówno samego rozwiązania jak i wsparcia konsultantów INTENSE Group.”

Marcin Majdecki

Prokurent