DIJO Fun & Food

"Wspomniany system obsługuje nam elektroniczny obieg faktur kosztowych, obieg umów oraz kataloguje nasze produkty, dzięki czemu uporządkowaliśmy kwestie dokumentacyjno-organizacyjne w naszej firmie. Platforma INTENSE została dodatkowo zintegrowana z funkcjonującym u nas systemem finansowo-księgowym, dzięki czemu, po zakończeniu procesu obiegu faktur w INTENSE, dokumenty kosztowe trafiają do systemu ERP, w którym dochodzi do ich zaksięgowania. Warto do tego dodać możliwość funkcjonowania systemu w strukturze wielofirmowej, z której korzystamy w ramach oprogramowania INTENSE Platform – pozwala nam to na realizowanie procesów biznesowych przyporządkowanych do poszczególnych spółek.

Biorąc pod uwagę widoczny wpływ Platformy INTENSE na naszą działalność możemy zaświadczyć o jakości tego oprogramowania, które nie tylko spełniło nasze potrzeby w kontekście informatyzacji procesów biznesowych, ale także dało możliwości do kreowania nowych elementów w systemie. INTENSE Platform to oprogramowanie elastyczne, wydajne i w pełni definiowalne. Nie bez znaczenia przy końcowej ocenie atutów wspomnianego systemu jest współpraca z konsultantami firmy INTENSE Group, którzy wywiązują się ze swoich zadań bez zarzutów, zarówno jeśli chodzi o elementy stricte wdrożeniowe, jak i konsultingowe, na etapie użytkowania systemu przez naszą firmę."

Arleta Bogdanowicz

Członek Zarządu

Marcin Pabisek

Członek Zarządu