ALEGRE LOGISTIC Sp. z o.o.

„Platforma INTENSE obsługuje nam elektroniczny obieg faktu zakupowych, dodatkowo wspierany przez specjalny moduł INTENSE Agent, który generuje automatyczne alerty i powiadomienia, przyspieszające pracę systemu. Wszystkie procesy znajdują odwzorowanie w raportach, które generowane są w systemie, a które udzielają nam informacji w odniesieniu do poszczególnych  procesów.

(…)

Jesteśmy bardzo zadowoleni z samego systemu, jak i późniejszej współpracy na etapie użytkowania  systemu. Biorąc pod uwagę, że Platforma INTENSE jest oprogramowaniem bardzo szerokim, nie wykluczamy rozwoju systemu o kolejne obszary funkcjonalne.”

Radosław Bugowski

Dyrektor Finansowy