Pol-Met Sp. z o.o. Sp. k.

„Jako główne cele w realizacji projektu, firmie INTENSE zostały przedstawione następujące obszary do automatyzacji i usprawnienia: obieg i rejestracja pism i dokumentów powiązanych z realizowanym projektem, kosztorysowanie i budżetowanie projektów, bieżąca obsługa projektów wraz z harmonogramowaniem i analizą postępów i wyników, zarządzanie umowami z dostawcami i podwykonawcami, zarządzanie obszarem CRM, usprawnienie czynności związanych z raportowaniem wyników i analizą finansową.

Dzięki wdrożeniu INTENSE PLATFORM, firma POL-MET może w łatwiejszy i efektywniejszy sposób zarządzać projektami, w które jest zaangażowana, w sposób szybszy i bardzo intuicyjny rejestrować wszelkie informacje i dokumenty powiązane z realizowanymi kontraktami, na bieżąco analizować ich postępy i rentowność.”

Piotr Polkowski

Prezes Zarządu Komplementariusza