WISŁA KRAKÓW S.A.

„Kluczowym kryterium przy wyborze oprogramowania była, z uwagi na charakter naszej pracy, możliwość jego obsługi z poziomu smartfonów i jest to jeden z kluczowych elementów projektu wdrożeniowego, realizowanego przez firmę INTENSE.

W efekcie uzyskaliśmy w pełni zintegrowaną platformę do rejestracji, obiegu i archiwizacji różnego typu dokumentów, takich jak umowy, faktury, wnioski, oferty czy różnego rodzaju pisma. Interfejs mobilny oprogramowania daje nam możliwość zarządzania dokumentacją z dowolnego miejsca i nie wymaga obecności w siedzibie klubu, co pozwala na sprawniejsze zarządzanie poszczególnymi elementami jednego z największych klubów sportowych w tym kraju.”

Dawid Błaszczykowski

Prezes Zarządu