Business intelligence
Business intelligence

Od lat trwa realne, biznesowe definiowanie pojęcia systemu Business Intelligence. Marketingowy slogan, modny jakiś czas temu, zastępowany jest rzeczywistymi rozwiązaniami, które próbują na nowo go wypełniać własną treścią.

Platforma INTENSE pozwala na zbudowanie i skuteczne zarządzanie złożoną, wieloźródłową hurtownią danych, uwzględniające zaawansowane metody integracji i modelowania danych, a następnie udostępnienie przetworzonych informacji w formie czytelnych raportów.

Poznaj korzyści

Hurtownia Danych

Platforma INTENSE dostarcza narzędzi do zbudowania i zarządzania dedykowaną hurtownią danych. Dzięki jej stworzeniu uzyskujemy:

 • Oddzielenie bazy analitycznej i operacyjnej
 • Zorientowanie danych na szybkie odczyty, a tym samym na podniesienie wydajności raportowania
 • Możliwość zaawansowanej integracji danych z wielu źródeł
 • Niezależny system praw do części analitycznej
 • Możliwość modelowania danych analitycznych w wielu scenariuszach
 • Niezależność od procesów finansowo – księgowych
 • Możliwość stosowania i składania podzielników
 • Poznaj korzyści

Elastyczne raportowanie

Przygotowanie danych – to jedno, ich skuteczne udostępnienie – to drugie. Platforma INTENSE pozwala na stworzenie i zarządzanie repozytorium raportów.

 • Możliwość zbudowania drzewa raportów w strukturze firmowej, korporacyjnej i użytkownika
 • Zaawansowane prawa do raportów i danych
 • Kilkanaście rodzajów raportów, wykresów i wskaźników
 • Integracja z Excelem
 • Udostępnianie raportów w systemie, przeglądarce i na urządzeniach mobilnych
 • Automatyczna dystrybucja raportów i powiadomień
 • Intuicyjne kreatory zestawień i raportów
 • Business intelligence
Główne zalety i funkcje

Kompleksowe narzędzia

Rozwiązanie klasy Business Intelligence można budować na wiele sposobów. Chodzi jednak o to, aby ten proces był jak najszybszy, jak najtańszy, a przede wszystkim – skuteczny. Jeszcze ważniejszym zagadnieniem, i niejednokrotnie trudniejszym, jest późniejsze utrzymanie i eksploatacja rozwiązania BI oraz jego otwartość na zmiany i rozszerzenia.

Dlatego tak ważny jest dobór narzędzi, które kompleksowo wspierają te wymagania.

Platforma INTENSE dostarcza moduły do transformacji i oczyszczania danych z systemów źródłowych (IDT), ich integracji (IDI), modelowania i przekształcania (IDM), zarządzania automatyzacją i powiadomieniami (IAM), łączenia z planami i budżetami (IBM) oraz udostępniania w postaci raportów (IDV), a nawet procesowego uzupełniania (IWF). Wszystko w jednym, sprawdzonym i skutecznym środowisku.

 • Główne zalety i funkcje

Integracja danych

W rozwiązaniach klasy Business Intelligence niemal zawsze mamy do czynienia z potrzebą integracji danych z wielu, często bardzo różnych źródeł. Definicja struktur powiązań i zarządzanie nimi między różnymi systemami i zbiorami danych wykorzystywanymi przez różne firmy w grupie, działy, oddziały czy centra jest sporym wyzwaniem. Mogą to być systemy ERP, CRM, Call Center, internetowe aplikacje B2B i B2C itd. – lista jest bardzo długa i różnorodna.

Moduł INTENSE Data Integration (IDI) jest odpowiedzią na potrzeby wiązania i ujednolicenia różnorodnych informacji wprowadzanych do hurtowni danych. Umożliwia mapowanie słowników źródłowych, dodatkowe czyszczenie danych i ich konsolidację, dzięki czemu stają się one spójnym źródłem wielowymiarowej i wieloźródłowej informacji analitycznej.

Narzędzie pozwala też na zarządzanie konfliktami między źródłami oraz dostarczanie słowników zarządzanych centralnie.

 • Business intelligence

Modelowanie danych

Istotą systemu Business Intelligence jest możliwość przekształcania danych pozyskanych z systemów źródłowych, tak aby umożliwiać uzyskanie konkretnych modeli analitycznych lub prognozować biznesową przyszłość na podstawie założonych scenariuszy.

Moduł INTENSE Data Modeler (IDM) dzięki możliwości kreacji własnych podzielników, współczynników, sposobów alokacji i modeli analitycznych daje możliwość budowy własnych zestawień. Wyposażony w kreator dziedzin analitycznych pozwala użytkownikom przygotowywać wielowymiarowe obszary analityczne, oparte na danych zarejestrowanych w hurtowni lub operacyjnej części Platformy INTENSE.

Dzięki temu IDM stanowi narzędzie pozwalające wdrożyć i aktywnie wykorzystywać wybrane metody controllingowe np. ABC (Activity Based Costing), Kaizen, wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) dla Zrównoważonej Karty Wyników (BSC - Balanced Scorecard) i inne.

 • Business intelligence

Obszary analityczne, raportowanie i automatyzacje

Dane przekształcone do hurtowni, zintegrowane i zamodelowane nie są jeszcze gotowe do analizy.

W wielu przypadkach niezwykle ułatwiające budowanie analiz jest wcześniejsze przygotowanie obiektów biznesowych w postaci wielowymiarowych obszarów analitycznych (tzw. kostki OLAP). Platforma INTENSE dostarcza zarówno zestaw predefiniowanych obszarów standardowych, jak i narzędzia do budowy dedykowanych kostek.

Kompleksowy system raportowy (INTENSE Data Viewer – IDV) pozwala na tworzenie i dystrybucję kilkunastu typów raportów, z uwzględnieniem praw dostępu, z różnych interfejsów (aplikacja okienkowa, przeglądarka www, urządzenia mobilne).

Na każdym etapie pracy rozwiązania BI sprawdzają się automaty (INTENSE Agent Manager – IAM): zarządzające transformacjami, integracją, przeliczaniem i dystrybucją raportów, jak również monitorujące pracę całego środowiska i informującego administratorów o każdej anomalii.

 • Business intelligence
Przykładowe zastosowania

Platforma INTENSE Business Intelligence pozwala tworzyć zarówno powtarzalne, dedykowane konkretnym obszarom i systemom hurtownie danych, jak i bardzo złożone, budowane pod indywidualne potrzeby rozwiązania.

Największe zastosowania Platformy INTENSE integrują w hurtowni danych ponad 50 systemów źródłowych i kilkaset zestawów danych, transformując dane operacyjne w struktury analityczne. Z kilkudziesięciu tysięcy raportów stworzonych w Platformie INTENSE codziennie korzysta kilka tysięcy użytkowników (od prezesów zarządu, przez kadrę kierowniczą, aż po operatorów liniowych).

 • Konsolidacja danych na potrzeby raportów giełdowych
 • Wspólne raportowanie dla grup spółek
 • Raportowanie stopnia realizacji planów i wykonania budżetów
 • Automatyczna dystrybucja codziennych raportów wskaźnikowych dostosowanych do potrzeb użytkownika
 • Uwspólnianie danych z różnych źródeł, zarządzanie centralnymi lub integrowanymi słownikami
 • Tworzenie modeli controllingowych, np. metodą ABC (Activity Based Costing)
 • Standardowe obszary analityczne (Sprzedaż, Zamówienia, Przychody i Koszty, Cashflow, itd.)
 • Automatyzacja nocnego przeliczania skomplikowanych raportów i rozsyłanie wyników
 • Stosowanie podzielników kosztów, np. wynagrodzeń, do wyliczania wyniku na projektach
 • Narzucanie kosztów ogólnych na zdefiniowane centra odpowiedzialności
 • Prognozowanie w różnych scenariuszach, analizy what-if
 • Budowa i rozliczanie złożonych schematów wynagrodzeń lub premii, zależnych od planów, przychodów i kosztów
 • Pobieranie danych do HD w trybach pełnym i przyrostowym
Skontaktuj się z nami aby dowiedziec się więcej lub rozpocząć współpracę
Zainteresowała Cię nasza oferta?