Aktualności
Fundusze europejskie dla INTENSE Group

Fundusze europejskie dla INTENSE Group

03.10.2019

INTENSE Group Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z  Funduszy Europejskich pn. „INTELIGENTNA PLATFORMA INTENSE BPMS: nowatorska platforma generowania aplikacji mobilnych BPMS bez udziału programistów”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw, działania 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka wiedzy REGIONALNEGO RPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Celem projektu jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej, dzięki opracowaniu i wdrożeniu na rynek niskokosztowej INTELIGENTNEJ PLATFORMY INTENSE BPMS.  Ww. cel będzie realizowany poprzez wykonanie kompleksowego projektu badawczego nad stworzeniem systemu automatyzującego procesy biznesowe, który będzie dostosowany do możliwości finansowych małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie projektu z UE:
1 102 800,00 PLN

Całkowita wartość projektu wynosi:
2 021 928,00 PLN