Platforma INTENSE – system dla branży budowlanej
Platforma INTENSE – system dla branży budowlanej

Branże budowlana, projektowa i deweloperska wymagają specyficznych, dedykowanych systemów informatycznych. Rozwiązanie zbudowane na bazie Platformy INTENSE zapewnia zaawansowaną obsługę procesów, budżetowanie i controlling projektów, zarządzanie zasobami, raportowanie oraz mobilność.

11 lat

Ponad dekada doświadczeń

we wdrażaniu systemów dla budownictwa.

100

Niemal sto zrealizowanych projektów

w branży budowlanej, projektowej i deweloperskiej.

1

Platforma INTENSE – jeden system, 20 modułów

precyzyjne dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa.

System dla budownictwa

Pierwsze wdrożenie Platformy INTENSE w branży budowlanej to początek 2007 roku. Od tego czasu system jest stale rozwijany we współpracy z klientami, w kolejnych wersjach kumulując wiedzę z dziesiątek zrealizowanych projektów.

Platforma INTENSE łączy tym samym najlepsze cechy systemów pisanych „pod klucz” z rozwiązaniami uniwersalnymi:

 • Zapewnia wysokie dostosowanie do specyfiki branży
 • Pozwala czerpać z doświadczeń zrealizowanych wdrożeń
 • Gwarantuje wysoką stabilność działania, sprawdzoną w różnorodnych konfiguracjach
 • Oferuje wyjątkowo zaawansowaną konfigurowalność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa prowadzącego działalność budowlaną (budownictwo drogowe, kubaturowe, firmy instalacyjne), projektową bądź deweloperską
 • Umożliwia rozpoczęcie wdrożenia zaraz po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej i uzyskanie efektów w bardzo krótkim czasie
 • Gwarantuje stały rozwój systemu i dostęp do nowych wersji w ramach posiadanej gwarancji
 • Umożliwia niskokosztowy rozwój instalacji o kolejne obszary funkcjonalne w przyszłości, wraz ze wzrostem potrzeb organizacji

Architektura systemu posiada cechy dostosowane do specyfiki branży budowlanej. Poza standardowym interfejsem Windows, zapewnia realizację procesów obiegu dokumentów w przeglądarce internetowej i na urządzeniach mobilnych. Unikalną cechą jest moduł pracujący offline, bez dostępu do internetu, który pozwala gromadzić dane w terenie (np. w wytwórniach mas bitumicznych) i przesyłać je do centrali.

System dla budownictwa INTENSE został już kilkukrotnie doceniony przez niezależnych ekspertów, którzy przyznali mu unikalne wyróżnienie TOP BUILDER 2012, TOP BUILDER 2015 oraz LAURY BUILDERA 2016.

 • System dla budownictwa
 • System dla budownictwa
Obsługiwane procesy

Platforma INTENSE to projektowany wspólnie z firmami budowlanymi elastyczny, kompleksowy, wielomodułowy, zintegrowany system do zarządzania i controllingu w przedsiębiorstwie budowlanym.

Obsługuje kluczowe dla branży procesy, takie jak:

 • Ofertowanie (w tym kompleksowe zarządzanie kontaktami – CRM)
 • Zarządzanie projektami budowlanymi
 • Budżetowanie i controlling projektów, raporty marżowości
 • Raportowanie, system powiadomień, analizy i zestawienia (w tym analizy wskaźnikowe)
 • Kosztorysowanie i współpraca z systemami typu Norma
 • Zarządzanie bazą sprzętu i transportu oraz składnikami majątku
 • Karty pracy
 • Obsługa kosztów wraz z dekretacją analityczną
 • Współpraca z podwykonawcami
 • Obsługa procesu windykacji
 • Pełna obsługa obiegu pracy, dokumentów i archiwum
 • Zarządzanie dokumentacją projektową
 • Harmonogramowanie projektów
 • Obsługa wytwórni mas bitumicznych i laboratoriów
 • Obsługa umów, w tym umów najmu
 • Wsparcie komercjalizacji
 • Rozliczanie mediów i czynszów
 • Działanie w układzie wielofirmowym, w tym obsługa spółek celowych
 • Integracja z systemami ERP (SAP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Comarch ERP XL, Enova, Symfonia i kilkanaście innych)

Dzięki wielomodułowości i pełnej konfigurowalności system INTENSE pozwala na dostosowanie zakresu instalacji do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa i jego rozwój w przyszłości.

 • Budownictwo
Doświadczony zespół i partnerzy

Zrozumienie biznesu klienta jest bardzo istotne dla sukcesu wdrożenia systemu informatycznego.

INTENSE Group, poza specjalistami IT, zatrudnia osoby z wykształceniem i doświadczeniem w branży budowlanej – w szczególności inżynierów budów. Konsultanci INTENSE posiadają wiedzę i doświadczenie, pozwalające połączyć świat potrzeb biznesowych ze światem możliwości technologicznych.

Średni staż pracowników to niemal 5 lat pracy z Platformą INTENSE i blisko 10 lat znajomości systemów do zarządzania. Każde zrealizowane wdrożenie rozwija firmową bazę wiedzy, jest przedmiotem szkoleń wewnętrznych i wzbogaca dokumentację, a następnie dostarcza informacji do produkcji kolejnych wersji systemu.

Uzupełnieniem kadry INTENSE Group są autoryzowani partnerzy, którzy od 2007 roku zrealizowali kilkadziesiąt projektów opartych o Platformę – każda firma przeszła intensywne szkolenie w tym zakresie i może świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Doświadczony zespół i partnerzy
Bogate referencje

Platformę INTENSE w codziennej pracy wykorzystują obecnie tysiące pracowników branży budowlanej. System od lat funkcjonuje zarówno w globalnych przedsiębiorstwach, spółkach giełdowych, jak i średniej wielkości lokalnych firmach. Klientów łączy potrzeba zaawansowanej obsługi procesów i controllingu projektów na konkurencyjnym rynku.

System dla budownictwa INTENSE utrzymuje się wśród najczęściej wybieranych i najbardziej zaawansowanych rozwiązań w Polsce.

Wdrożenie Platformy INTENSE zwiększyło efektywności prac operacyjnych, skróciło czas obiegu dokumentów, rozszerzyło możliwość raportowania i ułatwiło prowadzenie analiz rentowności.”

BUDIMEX

Dostarczone rozwiązanie jest niezastąpione w codziennej działalności firmy dewelopersko-budowlanej, zautomatyzowało szereg procesów z jakimi dotychczas się borykaliśmy.”

MGC INWEST (CUPRUM ARENA)

Zaskakującym efektem zaimplementowanego rozwiązania, który pierwotnie nie był podnoszony a wręcz traktowany jako zło konieczne, okazał się Elektroniczny Obieg Dokumentów. […] Dzięki WorkFlow przepływ informacji jest wielokrotnie szybszy a jakość samych informacji wielokrotnie lepsza.”

PB INTER-SYSTEM

Po przeglądzie i prezentacjach dostępnych na rynku rozwiązań najlepiej nasze oczekiwania funkcjonalne w połączeniu z łatwością obsługi i możliwościami dopasowania do naszych potrzeb spełniła Platforma INTENSE.”

PBDiM KOBYLARNIA

Obecnie w systemie INTENSE, każda z prowadzonych przez nas kilkudziesięciu budów ma swoje odzwierciedlenie jako projekt. Każdego dnia rejestrowane są dokumenty, które przesyłane są pomiędzy centralą, a poszczególnymi budowami. System dzięki możliwość budżetowania pozwala nam na szczegółową kontrolę kosztów ponoszonych na poszczególnych inwestycjach.”

PUT INTERCOR

Zakres wdrożenia obejmował: elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie projektami wraz z obiegiem powiązanych dokumentów, budżetowanie, planowanie i rozliczanie inwestycji budowlanych, raportowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych, automatyczne powiadomienia z systemu, obsługa procesu zakupów, integracja z systemem ERP XL”

RISER

Udostępnione w ramach oprogramowania INTENSE narzędzia umożliwiły automatyzację i elastyczne dopasowanie do specyficznej działalności firmy, znacząco usprawniając procesy obiegu dokumentów i wymiany informacji.”

POLTEGOR-PROJEKT

Wdrożony system wprowadza naszą Firmę na kolejny poziom procesowego zarządzania. Bieżąca informacja nt. rentowności poszczególnych zadań, jak i całej firmy, widoczna struktura kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich pozwalają nam na zwrotną informacją na temat optymalizacji ponoszonych kosztów.”

PP MERITUM

Dzięki temu, że system był od podstaw projektowany z uwzględnieniem potrzeb firm realizujących projekty budowlane udało nam się stosunkowo szybko rozpocząć pracę z poszczególnymi wybranymi modułami, równocześnie dopracowując pozostałe wymagane przez nas funkcje.”

PROTHERM

Aby unowocześnić jej rejestrowanie i obieg w przedsiębiorstwie w 2007 roku zdecydowaliśmy się na wdrożenie jednego z modułów Platformy INTENSE - systemu obiegu pracy INTENSE WorkFlow.”

KONTBUD
Skontaktuj się z nami aby dowiedziec się więcej lub rozpocząć współpracę
Zainteresowała Cię nasza oferta?