Aktualności
INTENSE Platform w wersji 2019.3

INTENSE Platform w wersji 2019.3

17.12.2019

Miło nam poinformować, że w dystrybucji jest już wersja 2019.3 Platformy INTENSE oraz INTENSE Mobile.

INTENSE Mobile w wersji 2019.3 przeszedł niemałą metamorfozę wizualną oraz został wzbogacony o szereg nowych funkcji:

Panele - jednoekranowe zestawy danych

 • To nowy obiekt w aplikacji webowej podzielony na obszary, w których można skonfigurować własne zestawy danych i wyświetlać je na jednej przestrzeni roboczej. 
 • Taka wizualizacja jest efektywna, wygodna i pokazuje kompletny obraz z natychmiastową możliwością zajrzenia do środka (pokazanie pełnej listy). 
 • Za pomocą tego obiektu można grupować dane np. w kontekście projektu czy czasu. Takie narzędzie z pewnością ułatwi analizę i wyszukiwanie informacji. 
 • Możliwe jest stworzenie wielu paneli i łatwe przełączanie się między nimi z poziomu menu aplikacji.

Tabele bezpośrednio na formularzach

 • Nowy widok elementów, pozycji i list SQL na formularzach. 
 • Tabela EDiP może być położona bezpośrednio na formularzu, bez konieczności otwierania widoku tabelarycznego w odrębnym oknie. 
 • Taki sposób prezentacji danych z pełnością ułatwi pracę z długimi listami elementów czy pozycji.

Eksport danych do Excela  

 • Z każdej listy definiowalnej, pozycji, elementów oraz listy SQL jest możliwość eksportu zawartości do pliku Excel. 
 • Dzięki temu każde zestawienie danych można jednym kliknięciem przenieść do pliku Excel.

Zaawansowany opis analityczny 

 • Jest dostępny zarówno w aplikacji webowej jak i mobilnej, można tworzyć opis nagłówka, pozycji lub opis łączony analogicznie jak w aplikacji desktopowej.

OCR w mobile

 • Pozwala na automatyzację procesów mobilnych.  
 • Dzięki dedykowanemu rozszerzeniu, można uruchomić OCR-owanie dokumentu z poziomu formularza. 
 • Jedno kliknięcie wystarczy, aby dołączony załącznik został przeczytany przez silnik OCR, a formularz został wypełniony odczytanymi danymi.

Linki do różnych obiektów 

 • Linki umożliwiają szybkie przełączanie pomiędzy różnymi elementami aplikacji, np.: z poziomu faktury jednym kliknięciem możemy wyświetlić powiązane zamówienie czy kartę projektu.

W Platformie INTENSE w wersji 2019.3 również pojawiło się sporo nowych funkcji:

Biała księga podatników VAT 

 • Od września 2019 r. obowiązuje tzw. biała księga podatników VAT, w związku z tym Platforma Intense została wyposażona w funkcjonalność weryfikacji kontrahenta i jego numerów bankowych za pomocą serwisu i metod udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. 
 • Dodatkowo został stworzony predefiniowany słowników Banków. 
 • Zmodyfikowany został także formularz Kont bankowych na Kontrahencie.    

Wydruki i akcje 

 • Można eksportować i importować definicje akcji SQL. Wyeksportowana akcja zapisuje się we wskazanej lokalizacji w pliku, możemy ją zatem zaimportować do tej samej lub innej bazy danych. 
 • Został udostępniony nowy parametr dynamiczny ELM_FFLID do użycia na polach na definicji elementów. Parametr ten przechowuje wartość ID listy elementów.   
 • Akcje zostały wyposażone w nowe rodzaje parametrów:
  • pole daty i czasu – umożliwiające wprowadzenie daty i godziny z dokładnością co do sekundy; 
  • pole opisowe - umożliwiające wprowadzenie dłuższego tekstu wraz z enterami 
  • listę rozwijalną (zamkniętą) gridlookup z definicją SQL - umożliwiającą zdefiniowanie zapytania SQL, tworzącego listę wartości.

Definiowalne obiekty oraz generowanie obiektów 

 • Została wprowadzona funkcja przenoszenia między bazami definicji elementów, pozycji oraz dokumentów – eksport/import definicji obiektu. 
 • Możliwy jest również eksport i import definicji oraz akcji generowania obiektów. 

Rozszerzenia

 • W rozszerzeniu Intense.Extension.dll została dodana metoda umożliwiająca wykonanie odczytu OCR na wskazanym dokumencie. 
 • Standardowe rozszerzenie zostało wzbogacone o metodę pozwalającą na wczytanie do systemu Intense Platform pliku z danymi spisu Pocztowych Numerów Adresowych.
 • Pobieranie danych kontrahentów z GUS jest obecnie dostępne nie tylko z poziomu karty kontrahenta, ale również jako metoda w rozszerzeniu Intense.Workflow.dll. 

 
Zachęcamy do aktualizacji INTENSE Platform do wersji 2019.3. Pojawiło się sporo nowości, które nie tylko będą widoczne, ale i znacznie usprawnią pracę.