Platforma INTENSE – system dla branży budowlanej

Platforma INTENSE – system dla branży budowlanej

15 lat

Ponad dekada doświadczeń

we wdrażaniu systemów dla budownictwa.

100

Niemal sto zrealizowanych projektów

w branży budowlanej, projektowej i deweloperskiej.

1

Platforma INTENSE – jeden system, 20 modułów

precyzyjne dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa.

Pierwsze wdrożenie Platformy INTENSE w branży budowlanej to początek 2007 roku. Od tego czasu system jest stale rozwijany we współpracy z klientami, w kolejnych wersjach kumulując wiedzę z dziesiątek zrealizowanych projektów.

Platforma INTENSE łączy tym samym najlepsze cechy systemów pisanych „pod klucz” z rozwiązaniami uniwersalnymi:

 • Zapewnia wysokie dostosowanie do specyfiki branży
 • Pozwala czerpać z doświadczeń zrealizowanych wdrożeń
 • Gwarantuje wysoką stabilność działania, sprawdzoną w różnorodnych konfiguracjach
 • Oferuje wyjątkowo zaawansowaną konfigurowalność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa prowadzącego działalność budowlaną (budownictwo drogowe, kubaturowe, firmy instalacyjne), projektową bądź deweloperską
 • Umożliwia rozpoczęcie wdrożenia zaraz po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej i uzyskanie efektów w bardzo krótkim czasie
 • Gwarantuje stały rozwój systemu i dostęp do nowych wersji w ramach posiadanej gwarancji
 • Umożliwia niskokosztowy rozwój instalacji o kolejne obszary funkcjonalne w przyszłości, wraz ze wzrostem potrzeb organizacji

Architektura systemu posiada cechy dostosowane do specyfiki branży budowlanej. Poza standardowym interfejsem Windows, zapewnia realizację procesów obiegu dokumentów w przeglądarce internetowej i na urządzeniach mobilnych. Unikalną cechą jest moduł pracujący offline, bez dostępu do internetu, który pozwala gromadzić dane w terenie (np. w wytwórniach mas bitumicznych) i przesyłać je do centrali.

System dla budownictwa INTENSE został już kilkukrotnie doceniony przez niezależnych ekspertów, którzy przyznali mu unikalne wyróżnienie TOP BUILDER 2012, TOP BUILDER 2015, LAURY BUILDERA 2016 oraz TOP BUILDER 2018.

 • System dla budownictwa
 • System dla budownictwa
 • System dla budownictwa

Platforma INTENSE to projektowany wspólnie z firmami budowlanymi elastyczny, kompleksowy, wielomodułowy, zintegrowany system do zarządzania i controllingu w przedsiębiorstwie budowlanym.

Obsługuje kluczowe dla branży procesy, takie jak:

 • Ofertowanie (w tym kompleksowe zarządzanie kontaktami – CRM)
 • Zarządzanie projektami budowlanymi
 • Budżetowanie i controlling projektów, raporty marżowości
 • Raportowanie, system powiadomień, analizy i zestawienia (w tym analizy wskaźnikowe)
 • Kosztorysowanie i współpraca z systemami typu Norma
 • Zarządzanie bazą sprzętu i transportu oraz składnikami majątku
 • Karty pracy
 • Obsługa kosztów wraz z dekretacją analityczną
 • Współpraca z podwykonawcami
 • Obsługa procesu windykacji
 • Pełna obsługa obiegu pracy, dokumentów i archiwum
 • Zarządzanie dokumentacją projektową
 • Harmonogramowanie projektów
 • Obsługa wytwórni mas bitumicznych i laboratoriów
 • Obsługa umów, w tym umów najmu
 • Wsparcie komercjalizacji
 • Rozliczanie mediów i czynszów
 • Działanie w układzie wielofirmowym, w tym obsługa spółek celowych
 • Integracja z systemami ERP (SAP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Comarch ERP XL, Enova, Symfonia i kilkanaście innych)

Dzięki wielomodułowości i pełnej konfigurowalności system INTENSE pozwala na dostosowanie zakresu instalacji do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa i jego rozwój w przyszłości.

 • Budownictwo

Zrozumienie biznesu klienta jest bardzo istotne dla sukcesu wdrożenia systemu informatycznego.

INTENSE Group, poza specjalistami IT, zatrudnia osoby z wykształceniem i doświadczeniem w branży budowlanej – w szczególności inżynierów budów. Konsultanci INTENSE posiadają wiedzę i doświadczenie, pozwalające połączyć świat potrzeb biznesowych ze światem możliwości technologicznych.

Średni staż pracowników to niemal 5 lat pracy z Platformą INTENSE i blisko 10 lat znajomości systemów do zarządzania. Każde zrealizowane wdrożenie rozwija firmową bazę wiedzy, jest przedmiotem szkoleń wewnętrznych i wzbogaca dokumentację, a następnie dostarcza informacji do produkcji kolejnych wersji systemu.

Uzupełnieniem kadry INTENSE Group są autoryzowani partnerzy, którzy od 2007 roku zrealizowali kilkadziesiąt projektów opartych o Platformę – każda firma przeszła intensywne szkolenie w tym zakresie i może świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Doświadczony zespół i partnerzy

Bogate referencje

Platformę INTENSE w codziennej pracy wykorzystują obecnie tysiące pracowników branży budowlanej. System od lat funkcjonuje zarówno w globalnych przedsiębiorstwach, spółkach giełdowych, jak i średniej wielkości lokalnych firmach. Klientów łączy potrzeba zaawansowanej obsługi procesów i controllingu projektów na konkurencyjnym rynku.

System dla budownictwa INTENSE utrzymuje się wśród najczęściej wybieranych i najbardziej zaawansowanych rozwiązań w Polsce.

Wdrożenie Platformy INTENSE zwiększyło efektywności prac operacyjnych, skróciło czas obiegu dokumentów, rozszerzyło możliwość raportowania i ułatwiło prowadzenie analiz rentowności.”

BUDIMEX

Dostarczone rozwiązanie jest niezastąpione w codziennej działalności firmy dewelopersko-budowlanej, zautomatyzowało szereg procesów z jakimi dotychczas się borykaliśmy.”

MGC INWEST (CUPRUM ARENA)

Zaskakującym efektem zaimplementowanego rozwiązania, który pierwotnie nie był podnoszony a wręcz traktowany jako zło konieczne, okazał się Elektroniczny Obieg Dokumentów. […] Dzięki WorkFlow przepływ informacji jest wielokrotnie szybszy a jakość samych informacji wielokrotnie lepsza.”

PB INTER-SYSTEM

Po przeglądzie i prezentacjach dostępnych na rynku rozwiązań najlepiej nasze oczekiwania funkcjonalne w połączeniu z łatwością obsługi i możliwościami dopasowania do naszych potrzeb spełniła Platforma INTENSE.”

PBDiM KOBYLARNIA

Obecnie w systemie INTENSE, każda z prowadzonych przez nas kilkudziesięciu budów ma swoje odzwierciedlenie jako projekt. Każdego dnia rejestrowane są dokumenty, które przesyłane są pomiędzy centralą, a poszczególnymi budowami. System dzięki możliwość budżetowania pozwala nam na szczegółową kontrolę kosztów ponoszonych na poszczególnych inwestycjach.”

PUT INTERCOR

Zakres wdrożenia obejmował: elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie projektami wraz z obiegiem powiązanych dokumentów, budżetowanie, planowanie i rozliczanie inwestycji budowlanych, raportowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych, automatyczne powiadomienia z systemu, obsługa procesu zakupów, integracja z systemem ERP XL”

RISER

Udostępnione w ramach oprogramowania INTENSE narzędzia umożliwiły automatyzację i elastyczne dopasowanie do specyficznej działalności firmy, znacząco usprawniając procesy obiegu dokumentów i wymiany informacji.”

POLTEGOR-PROJEKT

Wdrożony system wprowadza naszą Firmę na kolejny poziom procesowego zarządzania. Bieżąca informacja nt. rentowności poszczególnych zadań, jak i całej firmy, widoczna struktura kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich pozwalają nam na zwrotną informacją na temat optymalizacji ponoszonych kosztów.”

PP MERITUM

Dzięki temu, że system był od podstaw projektowany z uwzględnieniem potrzeb firm realizujących projekty budowlane udało nam się stosunkowo szybko rozpocząć pracę z poszczególnymi wybranymi modułami, równocześnie dopracowując pozostałe wymagane przez nas funkcje.”

PROTHERM

Aby unowocześnić jej rejestrowanie i obieg w przedsiębiorstwie w 2007 roku zdecydowaliśmy się na wdrożenie jednego z modułów Platformy INTENSE - systemu obiegu pracy INTENSE WorkFlow.”

KONTBUD
Skontaktuj się z nami aby dowiedziec się więcej lub rozpocząć współpracę
Zainteresowała Cię nasza oferta?
×