Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Kompleksowe planowanie i monitoring projektu na każdym etapie

Realny wpływ na prowadzony biznes

 • Pełen controlling całego cyklu życia projektu, w tym metodą EVA (Earned Value Analysis)
 • Bieżąca informacja o przekroczeniach budżetów bez konieczności oczekiwania na wynik księgowy
 • Wzrost średniej marży projektu
 • Zmniejszenie ilości opóźnień w realizacji projektów
 • Usprawnienie planowania, realizacji i rozliczania efektów prowadzonych projektów
 • Elastyczne dopasowanie do specyfiki prowadzonych projektów
 • Optymalizacja kosztów projektu
 • Usprawnienie współpracy z podwykonawcami poprzez udostępnienie portalu do obsługi współpracy B2B
 • Zarządzanie projektami - poznaj korzyści

Codzienne narzędzie pracy kierowników projektów

 • Zdalny dostęp, w tym mobilny, do pełnej dokumentacji projektowej
 • Pełna kontrola nad dostępnością zasobów firmy i optymalizacja ich wykorzystania
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników i poprawa przepływu informacji
 • Kompleksowe zarządzanie obiegiem pracy
 • Budżetowanie i harmonogramowanie projektów
 • Zarządzanie zmianą i ryzykiem
 • Automatyczne powiadomienia i alertowanie
 • Zarządzanie projektami

Kompleksowe zarządzanie projektem

Platforma INTENSE funkcjonalnie obejmuje obsługę wszelkich procesów: od etapów pozyskania projektów po pełne, controllingowe ich rozliczenie.

Umożliwia m.in. rejestrację, obieg i archiwizację dowolnych dokumentów, jak i automatyczne przypisanie obiektów do stworzonej struktury drzewa projektowego. Pozwala na import, eksport oraz kalkulację kosztorysów. Umożliwia także tworzenie na ich podstawie budżetów „kroczących” i harmonogramów projektów.

W połączeniu z zarządzaniem zasobami, rejestracją i dekretacją czasu pracy, a także definiowalnymi raportami oraz automatycznymi alertami stanowi pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

 • Główne zalety i funkcje

Bieżąca kontrola kosztów, czasu i zakresu projektu

Rejestracja nowego projektu zapewnia możliwość dekretacji kosztów już na etapie obsługi procesów ofertowania, umożliwiając analizy kosztów pozyskania zlecenia i optymalizację działań. Wszelkie dokumenty przychodowe lub kosztowe rejestrowane w systemie mogą być opisywane wymiarami controllingowymi, obejmującymi zarówno koszty projektów, jak również koszty ogólne. Dzięki temu możliwy staje się bieżący controlling kosztów projektu bez konieczności czekania na wynik księgowy.

Controllingowy opis może dotyczyć różnych dokumentów, jak np.:

 • faktury kosztowe
 • dokumenty magazynowe
 • delegacje
 • zlecenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • koszty wynagrodzeń przyporządkowane według klucza podziałowego na podstawie rejestracji i dekretacji czasu pracy (RCP). 

Dla każdego projektu może zostać stworzony budżet (w razie konieczności dzielony na części), do którego automatycznie przyrównywane są dane z realizacji.

Platforma INTENSE oferuje moduł do analiz i raportowania, w którym możliwe jest zdefiniowanie różnych typów raportów, wraz z ich szeroką dystrybucją wśród zarejestrowanych subskrybentów.

 • Zarządzanie projektami

Intuicyjna praca w systemie

Przejrzysty i czytelny interfejs systemu znalazł uznanie wśród wielu firm projektowych. Dzięki optymalnie zorganizowanym strukturom okien w systemie, stosowaniu drzew projektowych, personalizowanej grafice, łatwym i intuicyjnym możliwościom wyszukiwania danych operatorzy szybko rozpoczynają efektywną pracę z systemem.

Specjalnie zbudowany Panel Kierownika Projektu grupuje wszystkie zadania i dokumenty prowadzonych projektów w jednym miejscu.

Poza standardowym interfejsem okienkowym dostępna jest również wersja przeglądarkowa i mobilna dostępu do dokumentów. Dzięki temu uprawniony użytkownik może uzyskać potrzebne informacje i podjąć odpowiednie działania z dowolnego miejsca na świecie posiadającego dostęp do sieci.

 • Zarządzanie projektami

Unikalne możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa

Dzięki definiowalnym procesom obiegu pracy, ich łatwej modyfikacji oraz elastycznemu systemowi controllingowemu Platforma znajduje zastosowanie zarówno w firmach prowadzących projekty budowlane, deweloperskie, jak i w firmach produkcyjnych, biurach projektowych, agencjach marketingowych lub innych organizacjach realizujących obsługę projektów.

Możliwość ścisłej integracji z wykorzystywanymi systemami finansowo – księgowymi oraz innymi podsystemami, np. opomiarowania maszyn lub urządzeń, pozwala automatyzować procesy pozyskania, przetwarzania i analiz danych, zapewniając optymalne dostosowanie rozwiązania do różnych potrzeb i wielkości organizacji.

 • Zarządzanie projektami
Przykładowe zastosowania

Zarządzanie projektami wymaga nowoczesnych i elastycznych rozwiązań informatycznych. Platforma INTENSE, oprócz zaawansowanego technologicznie wsparcia wszystkich procesów związanych z zarządzaniem projektami oraz pracą grupową, oferuje unikalną na rynku wysoką konfigurowalność, dzięki której spełnia specjalistyczne wymagania project managerów i stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby rynku.

System sprawdził się w licznych firmach budowlanych, deweloperskich, projektowych, w branży poligraficznej, medialnej, handlowej, usługowej. Codziennie w Platformie INTENSE obsługiwane są:

 • Projekty budowlane i montażowe na dużą skalę
 • Projekty deweloperskie
 • Projektowa produkcja poligraficzna
 • Zarządzanie Bazą Sprzętu i Transportu
 • Zarządzanie czasem pracy i parkiem maszynowym
 • Projekty marketingowe
 • Zarządzanie procesami wprowadzania nowych wyrobów w firmach produkcyjnych
 • Zarządzanie procesami otwarcia nowych sklepów, oddziałów
 • Prowadzenie projektów IT
 • I wiele innych…
Skontaktuj się z nami aby dowiedziec się więcej lub rozpocząć współpracę
Zainteresowała Cię nasza oferta?