Polityka prywatności aplikacji mobilnych

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNYCH

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnych 'INTENSE Mobile', których autorem jest firma INTENSE Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310160, NIP 945-211-00-74 adres e-mail: [email protected] (dalej „Producent”).

2. Na urządzeniu mobilnym przechowywany jest zaszyfrowany unikalny identyfikator aplikacji, który jest tworzony w procesie rejestracji aplikacji po stronie Producenta i służy do odbierania powiadomień na urządzeniu mobilnym. Identyfikator ten jest przechowywany na urządzeniu do momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia.

3. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemami Producenta odbywa się z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących. 

4. Aplikacja 'INTENSE Mobile' może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

4.1. aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR oraz dodawania zdjęcia jako załącznik do formularza obiektu

4.2. pamięci (na potrzeby zapisania pobranego z aplikacji załącznika - pliku) - w przypadku korzystania z opcji pobierania załącznika z formularza obiektu na telefon. 

W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

5. Aplikacja mobilna ‘INTENSE Mobile’ nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych klientów Producenta dostępnych po zalogowaniu. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w aplikacjach mobilnych mogą być przetwarzane przez Producenta do celów statystycznych.

6. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj aplikacji lub ją odinstaluj.

7. Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie.

8. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

INTENSE Group Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 31
31-323 Kraków
telefon: +48124200150
email:   [email protected]