Business intelligence

Business intelligence

Nowoczesne rozwiązania do wielowymiarowych analiz i raportowania

Hurtownia Danych

Platforma INTENSE dostarcza narzędzi do zbudowania i zarządzania dedykowaną hurtownią danych. Dzięki jej stworzeniu uzyskujemy:

 • Oddzielenie bazy analitycznej i operacyjnej
 • Zorientowanie danych na szybkie odczyty, a tym samym na podniesienie wydajności raportowania
 • Możliwość zaawansowanej integracji danych z wielu źródeł
 • Niezależny system praw do części analitycznej
 • Możliwość modelowania danych analitycznych w wielu scenariuszach
 • Niezależność od procesów finansowo – księgowych
 • Możliwość stosowania i składania podzielników
 • Business intelligence - poznaj korzyści

Elastyczne raportowanie

Przygotowanie danych – to jedno, ich skuteczne udostępnienie – to drugie. Platforma INTENSE pozwala na stworzenie i zarządzanie repozytorium raportów.

 • Możliwość zbudowania drzewa raportów w strukturze firmowej, korporacyjnej i użytkownika
 • Zaawansowane prawa do raportów i danych
 • Kilkanaście rodzajów raportów, wykresów i wskaźników
 • Integracja z Excelem
 • Udostępnianie raportów w systemie, przeglądarce i na urządzeniach mobilnych
 • Automatyczna dystrybucja raportów i powiadomień
 • Intuicyjne kreatory zestawień i raportów
 • Business intelligence

Kompleksowe narzędzia

Rozwiązanie klasy Business Intelligence można budować na wiele sposobów. Chodzi jednak o to, aby ten proces był jak najszybszy, jak najtańszy, a przede wszystkim – skuteczny. Jeszcze ważniejszym zagadnieniem, i niejednokrotnie trudniejszym, jest późniejsze utrzymanie i eksploatacja rozwiązania BI oraz jego otwartość na zmiany i rozszerzenia.

Dlatego tak ważny jest dobór narzędzi, które kompleksowo wspierają te wymagania.

Platforma INTENSE dostarcza moduły do transformacji i oczyszczania danych z systemów źródłowych (IDT), ich integracji (IDI), modelowania i przekształcania (IDM), zarządzania automatyzacją i powiadomieniami (IAM), łączenia z planami i budżetami (IBM) oraz udostępniania w postaci raportów (IDV), a nawet procesowego uzupełniania (IWF). Wszystko w jednym, sprawdzonym i skutecznym środowisku.

 • Główne zalety i funkcje

Integracja danych

W rozwiązaniach klasy Business Intelligence niemal zawsze mamy do czynienia z potrzebą integracji danych z wielu, często bardzo różnych źródeł. Definicja struktur powiązań i zarządzanie nimi między różnymi systemami i zbiorami danych wykorzystywanymi przez różne firmy w grupie, działy, oddziały czy centra jest sporym wyzwaniem. Mogą to być systemy ERP, CRM, Call Center, internetowe aplikacje B2B i B2C itd. – lista jest bardzo długa i różnorodna.

Moduł INTENSE Data Integration (IDI) jest odpowiedzią na potrzeby wiązania i ujednolicenia różnorodnych informacji wprowadzanych do hurtowni danych. Umożliwia mapowanie słowników źródłowych, dodatkowe czyszczenie danych i ich konsolidację, dzięki czemu stają się one spójnym źródłem wielowymiarowej i wieloźródłowej informacji analitycznej.

Narzędzie pozwala też na zarządzanie konfliktami między źródłami oraz dostarczanie słowników zarządzanych centralnie.

 • Business intelligence

Modelowanie danych

Istotą systemu Business Intelligence jest możliwość przekształcania danych pozyskanych z systemów źródłowych, tak aby umożliwiać uzyskanie konkretnych modeli analitycznych lub prognozować biznesową przyszłość na podstawie założonych scenariuszy.

Moduł INTENSE Data Modeler (IDM) dzięki możliwości kreacji własnych podzielników, współczynników, sposobów alokacji i modeli analitycznych daje możliwość budowy własnych zestawień. Wyposażony w kreator dziedzin analitycznych pozwala użytkownikom przygotowywać wielowymiarowe obszary analityczne, oparte na danych zarejestrowanych w hurtowni lub operacyjnej części Platformy INTENSE.

Dzięki temu IDM stanowi narzędzie pozwalające wdrożyć i aktywnie wykorzystywać wybrane metody controllingowe np. ABC (Activity Based Costing), Kaizen, wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) dla Zrównoważonej Karty Wyników (BSC - Balanced Scorecard) i inne.

 • Business intelligence

Obszary analityczne, raportowanie i automatyzacje

Dane przekształcone do hurtowni, zintegrowane i zamodelowane nie są jeszcze gotowe do analizy.

W wielu przypadkach niezwykle ułatwiające budowanie analiz jest wcześniejsze przygotowanie obiektów biznesowych w postaci wielowymiarowych obszarów analitycznych (tzw. kostki OLAP). Platforma INTENSE dostarcza zarówno zestaw predefiniowanych obszarów standardowych, jak i narzędzia do budowy dedykowanych kostek.

Kompleksowy system raportowy (INTENSE Data Viewer – IDV) pozwala na tworzenie i dystrybucję kilkunastu typów raportów, z uwzględnieniem praw dostępu, z różnych interfejsów (aplikacja okienkowa, przeglądarka www, urządzenia mobilne).

Na każdym etapie pracy rozwiązania BI sprawdzają się automaty (INTENSE Robotic Process Automation): zarządzające transformacjami, integracją, przeliczaniem i dystrybucją raportów, jak również monitorujące pracę całego środowiska i informującego administratorów o każdej anomalii.

 • Business intelligence
Przykładowe zastosowania

Platforma INTENSE Business Intelligence pozwala tworzyć zarówno powtarzalne, dedykowane konkretnym obszarom i systemom hurtownie danych, jak i bardzo złożone, budowane pod indywidualne potrzeby rozwiązania.

Największe zastosowania Platformy INTENSE integrują w hurtowni danych ponad 50 systemów źródłowych i kilkaset zestawów danych, transformując dane operacyjne w struktury analityczne. Z kilkudziesięciu tysięcy raportów stworzonych w Platformie INTENSE codziennie korzysta kilka tysięcy użytkowników (od prezesów zarządu, przez kadrę kierowniczą, aż po operatorów liniowych).

 • Konsolidacja danych na potrzeby raportów giełdowych
 • Wspólne raportowanie dla grup spółek
 • Raportowanie stopnia realizacji planów i wykonania budżetów
 • Automatyczna dystrybucja codziennych raportów wskaźnikowych dostosowanych do potrzeb użytkownika
 • Uwspólnianie danych z różnych źródeł, zarządzanie centralnymi lub integrowanymi słownikami
 • Tworzenie modeli controllingowych, np. metodą ABC (Activity Based Costing)
 • Standardowe obszary analityczne (Sprzedaż, Zamówienia, Przychody i Koszty, Cashflow, itd.)
 • Automatyzacja nocnego przeliczania skomplikowanych raportów i rozsyłanie wyników
 • Stosowanie podzielników kosztów, np. wynagrodzeń, do wyliczania wyniku na projektach
 • Narzucanie kosztów ogólnych na zdefiniowane centra odpowiedzialności
 • Prognozowanie w różnych scenariuszach, analizy what-if
 • Budowa i rozliczanie złożonych schematów wynagrodzeń lub premii, zależnych od planów, przychodów i kosztów
 • Pobieranie danych do HD w trybach pełnym i przyrostowym
Skontaktuj się z nami aby dowiedziec się więcej lub rozpocząć współpracę
Zainteresowała Cię nasza oferta?