INTENSE ESB - Platforma integracyjna

INTENSE ESB - Platforma integracyjna

Inteligentna synchronizacja danych z wielu różnych źródeł

Potrzeba integracji

Do korzyści z integracji systemów nie trzeba specjalnie przekonywać. Wspólne słowniki, ujednolicone raportowanie, tańsze i skuteczniejsze zarządzanie zasobami firmy – to tylko część zalet.

Idea jest prosta: chcemy, by o każdej informacji i każdym zdarzeniu zarejestrowanym w dowolnym systemie IT w przedsiębiorstwie mogły się dowiedzieć wszystkie pozostałe systemy, o ile ta informacja może być ważna dla ich działania lub dla podejmowanych decyzji.

Integracja musi więc uwzględniać zakres wymienianych danych, ich formę, częstotliwość i rozwiązywać potencjalne konflikty, a także dostosowywać te dane do specyfiki i potrzeb poszczególnych systemów.

 • Platforma integracyjna - poznaj korzyści

Integracja z Platformą INTENSE

Platforma INTENSE pozwala na skonfigurowanie środowiska integracyjnego w układzie, w którym jest jednym ze źródeł danych oraz w układzie, w którym nie występuje jako system źródłowy.

Przyjęta architektura rozwiązania i wspólny protokół (http/SOAP) zapewniają niezależność od technologii łączonych systemów, a wykorzystanie standardu XML daje dużą elastyczność. Dzięki zastosowaniu adapterów aplikacyjnych (które mogą przygotować niezależni dostawcy) możliwe jest podłączenie do szyny niemal każdego oprogramowania.

 • Platforma integracyjna

Oszczędność

Integracja systemów w układzie „każdy z każdym” oznacza, że dla n systemów należy przygotować n(n-1)/2 powiązań. Czyli np. dla współpracy 5 źródeł danych potrzeba obsłużyć aż 10 połączeń.

W przypadku zastosowania szyny danych każde ze źródeł komunikuje się tylko z nią – potrzebujemy zatem n powiązań. Dla przykładowych 5 źródeł będzie to 5 interfejsów.

Wraz ze wzrostem liczby łączonych systemów różnica ta wzrasta, a zastosowanie szyny pozwala na uzyskanie dużych oszczędności.

Z drugiej strony – zastosowanie szyny danych do integracji tylko 2 systemów może okazać się nieuzasadnione biznesowo.

 • Główne zalety i funkcje

Zdefiniowany schemat wymiany danych

Zastosowanie szyny danych INTENSE ESB oznacza uwspólnienie formatu i zasad wymiany danych. Każdy system wprowadzony do integracji podlega tym samym regułom, dobrze zdefiniowanym i opisanym. Tym samym nie tylko przygotowanie integracji jest znacząco prostsze, ale przede wszystkim skuteczniejsze i tańsze jest późniejsze nimi zarządzanie.

W ramach przyjętego modelu pracy INTENSE ESB jest przystosowany do wydajnej obsługi wymiany 30 milionów obiektów rocznie – liczbę tę można zwiększyć przez odpowiedni dobór sprzętu i zrównoleglenie pracy systemu.

 • Platforma integracyjna

Wersjonowanie

INTENSE ESB zapewnia skuteczny mechanizm wersjonowania interfejsów wymiany danych między systemami, wraz z zarządzaniem wprowadzaniem zmian.

W przypadku konieczności poszerzenia zakresu wymienianych informacji nie ma konieczności przepisywania wszystkich integracji na nowy format. Mogą one funkcjonować w starym układzie, dopóki jest on wystarczający biznesowo.

Konstrukcja obsługi wersjonowania interfejsów ułatwia też wdrażanie zmian w środowisku produkcyjnym, w szczególności umożliwia przechodzenie na nową wersję bez zatrzymywania pracy systemu.

 • Platforma integracyjna

Ułatwienie wymiany systemów

W złożonych, wielosystemowych środowiskach, wymiana jednego programu na inny (a często nawet wgranie nowej wersji) jest niesłychanie kłopotliwa – oznacza również przepisanie wszystkich interfejsów do innych systemów i jednoczesną ich podmianę.

W przypadku zastosowania rozwiązania klasy ESB taka zmiana jest znacznie prostsza, tańsza i bezpieczniejsza. Wymagane jest zdefiniowanie połączenia nowego systemu z szyną danych, która zapewni bezproblemową współpracę z resztą środowiska, dla którego cała operacja może być wręcz niezauważalna. ESB odcina sieć indywidualnych połączeń międzysystemowych, przejmując na siebie całość zagadnień komunikacyjnych.

 • Platforma integracyjna

Monitorowanie integracji

Integracji z reguły podlega wiele systemów, a w nich wiele obiektów. Tysiące, w złożonych przypadkach nawet miliony, operacji wymagają dobrych narzędzi kontrolnych.

Monitor INTENSE ESB zapewnia stały monitoring pracy szyny, automatyczne powiadomienia o przypadkach wykraczających poza zdefiniowane normy oraz możliwość śledzenia historii wszystkich operacji.

 • Platforma integracyjna
Przykładowe zastosowania

Idea szyny danych ESB zakłada, że integracji mogą podlegać dowolne systemy, spełniające wymogi w zakresie obsługi protokołu wymiany danych. Tym samym paleta zastosowań jest niemal nieograniczona. Platforma INTENSE posłużyła m.in. do:

 • Integracji słowników: kartotek towarowych, kontrahentów, pracowników, słowników dedykowanych itp.
 • Przesyłania faktur z różnych systemów sprzedażowych (sklepy, serwisy www) do systemu ERP
 • Integracji systemów sprzedażowych z magazynem wysokiego składu
 • Integracji z zewnętrznymi systemami firm kurierskich, spedycyjnych i centrów logistycznych
 • Integracji z systemami B2B oraz sklepami internetowymi
 • Integracji z klientami pocztowymi

Najczęściej przeprowadzane integracje z systemami ERP: SAP ERP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, Enova, SAGE, REKORD.ERP i inne.

Skontaktuj się z nami aby dowiedziec się więcej lub rozpocząć współpracę
Zainteresowała Cię nasza oferta?