Klienci

TRAKT

TRAKT S.A. funkcjonuje na rynku budowlanym nieprzerwanie od czterdziestu lat.

Głównym zadaniem spółki jest:

  • budowa dróg do transportu kołowego i szynowego
  • roboty nawierzchniowe obiektów sportowych
  • roboty ziemne
  • produkcja wyrobów betonowych
  • produkcja mieszanek mineralno-bitumicznych, emulsji asfaltowych oraz mieszanki do remontów cząstkowych
  • towarowy transport drogowy pojazdami wyspecjalizowanymi i uniwersalnymi
  • prace rozbiórkowe nawierzchni oraz obiektów kubaturowych wraz z frakcjonowaniem materiałów odpadowych
  • wynajem środków transportu lądowego maszyn i urządzeń budowlanych
  • badania i analizy techniczne.

www.trakt.kielce.pl