Klienci

MELBUD

MELBUD S.A. jest wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej, hydrotechnicznej i...

...melioracyjnej. Specjalizuje się w wykonawstwie oczyszczalni ścieków, pompowni przeciwpowodziowych, jazów elektrowni wodnych, wysypisk komunalnych, kanalizacji, wodociągów, melioracji, przewiertów, przecisków techniką bezwykopową i in.

Firma powstała w 1991 roku. Jest spółką całkowicie prywatną i opartą w całości na polskim kapitale.

Świadczy usługi na rzecz jednostek samorządowych, jednostek budżetowych a także inwestorów prywatnych.

Melbud systematycznie inwestuje w sprzęt i wyposażenie techniczne. W bogatej ofercie sprzętu posiada specjalistyczne maszyny i urządzenia dla technik bezwykopowych, przewiertów i przecisków.