HOLDING 1 S.A. Sp. k.

„Holding 1 wdrożył kompleksowy system analityczny, oparty o zintegrowaną Platformę INTENSE krakowskiego producenta INTENSE GROUP. Rozwiązanie obejmuje m.in. zbudowanie wieloźródłowej Hurtowni Danych, zbierającej, przetwarzającej i integrującej dane z kilkudziesięciu baz danych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, intranetowych, sprzedażowych oraz CRM-owych funkcjonujących w spółkach Grupy. [...]

Hurtownia Danych, wraz z kilkudziesięcioma dedykowanymi obszarami analitycznymi, stanowi jedną, zunifikowaną podstawę raportowania operacyjnego, strategicznego i controllingu, udostępnioną w postaci raportów w systemie INTENSE dla kilkuset osób z kadry zarządzającej średniego i wysokiego szczebla [...]

Będąc osobą koordynującą projekt rekomenduję firmę jako profesjonalnego i solidnego partnera biznesowego.
Jacek Drogosz, Wiceprezes Zarządu Komplementariusza”