PARTY DECO

„W naszej firmie pracuje dziś ponad 250 osób – przy naszej skali działalności, celem zapewnienia procesom biznesowym płynności, nieodzowną kwestią jest prawidłowe i spójne funkcjonowanie wielu usług informatycznych, m.in. systemów finansowo-księgowych, produkcyjnych, magazynowych czy sprzedażowych (e-commerce).”

„Decydując się na wdrożenie, dysponowaliśmy już wiedzą dotyczącą jakości i możliwości tego oprogramowania, stąd do procesu uruchomienia oraz konfiguracji przystąpiliśmy szybko, co było możliwe także dzięki Konsultantom INTENSE, którzy zapewnili nam szereg szkoleń funkcjonalnych.”

„Dzięki wdrożeniu szyny uzyskaliśmy infrastrukturę pozwalającą na swobodną wymianę danych oraz definiowanie nowych procesów, które mogą zasilić już istniejący krwiobieg firmy.”