BUDIMEX S.A.

„Platforma INTENSE umożliwiła definicję szerokiej grupy procesów, zapewniając dopasowanie funkcjonalne do wymagań Budimexu.[...]

Wdrożenie Platformy INTENSE zwiększyło efektywności prac operacyjnych, skróciło czas obiegu dokumentów, rozszerzyło możliwość raportowania i ułatwiło prowadzenie analiz rentowności.[...]

Doceniając profesjonalizm konsultantów INTENSE, przy okazji rozszerzenia naszej współpracy, możemy zarekomendować zarówno produkty, jak i usługi firmy INTENSE Group innym zainteresowanym Klientom.”