AP FLOTA

"Wdrożenie Platformy INTENSE przyczyniło się do usprawnienia działalności firmy, poprzez obsługę dedykowanych procesów związanych z pismem ogólnym, zlecaniem zadań, ofertami dla klientów, a także zarządzaniem zamówieniami i sprzedażą, w tym:

  • podniesieniem efektywności zarządzania planem wydań pojazdów oraz polisami ubezpieczeniowymi,
  • umożliwieniem masowej konfiguracji powiadomień mailowych o nowych dokumentach i zadaniach dla użytkowników systemu.


Automatyzacja kluczowych operacji firmy objęła:

  • import faktur zakupu wraz z procesem akceptacji płatności,
  • generowanie wniosków e-mail o przedłużeniu polis samochodowych na podstawie danych systemowych.


INTENSE Platform umożliwia również jednostronną synchronizację z systemem zarządzania pojazdami oraz danymi kontrahentów."