Aktualności
INTENSE Group na konferencji z okazji 10-lecia BPC Group
INTENSE Group na konferencji z okazji 10-lecia BPC Group
04.07.2017

W 2 miesiące po spotkaniu w Krakowie mieliśmy okazję wziąć udział w kolejnej konferencji Synergy Days, uświetnionej dodatkowo obchodami dziesiątych urodzin organizatora wydarzeń.

Konferencja, która odbyła się tym razem w Chorzowie, zgromadziła pokaźną liczbę ponad stu uczestników, którzy podzieleni byli na 3 bloki tematyczne, z których pierwszy dotyczył sektora małych i średnich przedsiębiorstw, drugi zagadnień produkcyjnych, zaś trzeci systemów klasy Business Intelligence oraz Workflow.

Naszą firmę reprezentowali Tomasz Suchy oraz Marek Jurkowski, który wygłosił prelekcję dotyczącą automatyzacji procesów z wykorzystaniem Platformy INTENSE. Omówiono przykłady zastosowań mechanizmów OCR wraz z przybliżeniem szeregu mechanizmów pracujących automatycznie: klasyfikacji dokumentów, odczytu ich treści, opisu analitycznego i procedowania ścieżkami dobieranymi przez system na podstawie zawartości i opisu danych. Zaprezentowano także w skróconej formie przykład samodzielnej rozbudowy systemu wraz z omówieniem obszarów wykraczających poza aspekt wyłącznie obiegu dokumentów. 

Poza kwestiami typowo zawodowymi, jednym z punktów programu było świętowanie 10-lecia BPC, okraszone pysznym urodzinowym tortem i gromko odśpiewanym „Sto lat”. Dziękujemy serdecznie za możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu oraz życzymy naszemu partnerowi kolejnych dziesięciu lat sukcesów, konsekwentnego rozwoju, a także dalszej owocnej współpracy między naszymi firmami.