Aktualności
Platforma INTENSE – więcej niż system informatyczny

Platforma INTENSE – więcej niż system informatyczny

26.02.2021

Wielofirmowość to hasło, które definiować można na różne sposoby. My rozumiemy je jako możliwość prowadzenia wielu działań i przedsiębiorstw w obrębie jednego systemu – Platformy INTENSE.

Oferowane przez nas narzędzie z powodzeniem obsługuje zarówno firmy o jasno sprecyzowanym profilu działalności, jak i przedsiębiorstwa wielofirmowe, których obszar funkcjonowania dalece wykracza poza jedną branżę czy konkretny sektor gospodarki. Przykład?

Wdrożenie w Grupie Partner, gdzie INTENSE Platform wykorzystywana jest w ponad 20(!) podmiotach działających w obszarze od budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, przez doradztwo podatkowe po … fermę towarową obejmującą 20.000 zwierząt!

WPŁYWAJĄC NA SZEROKIE WODY WIELOFIRMOWOŚCI

Multi profil i wielofirmowość w Grupie Partner objawia się w coraz to nowych pomysłach, przedsięwzięciach i kierunkach rozwoju. Zdalna praca, nieliczne zasoby ludzkie, wielofunkcyjne, wielopodmiotowe stanowiska pracy. Elastyczny, otwarty charakter organizacji. Wszystko to sprawia, że na ten moment w Grupie wdrożonych jest ponad 50 procesów!

Platforma INTENSE używana jest obecne do obsługi kilkunastu projektów inwestycji budowlanych, przedsięwzięć sprzedażowych czy licznych projektów zadaniowych (np. instalacji dla ponad stu mieszkań systemów domu inteligentnego). O skali wykorzystania systemu najlepiej świadczy fakt, że w ciągu zaledwie 16 miesięcy Platforma INTENSE przeprocesowała ponad 32.000 dokumentów.

INTENSE PLATFORM – WIĘCEJ NIŻ SYSTEM INFORMATYCZNY

Funkcjonowanie Grupy Partner charakteryzuje ciekawy mechanizm: outsourcing procesów na zewnątrz obsługiwanych przez system informatyczny wewnątrz. Mowa tutaj m.in. o integracji z systemem finansowo-księgowym oraz integracji z systemami automatyki przemysłowej. Rolę Platformy INTENSE na przykładzie tego wdrożenia opisać można bardzo krótko: jeden system do wszystkiego.

O ile skala wykorzystania naszego rozwiązania robi wrażenie, o tyle naprawdę ciekawie robi się, kiedy przyjrzymy się specyficznym obszarom zastosowania INTENSE Platform. Chociażby na przykładzie wywołanej już wcześniej fermy towarowej trzody chlewnej!

Wystarczy wspomnieć, że Platforma INTENSE służy między innymi do:

  • Monitorowania i zarządzania zdarzeniami i awariami na fermie;
  • Automatycznego generowania zleceń obsługi zdarzenia i awarii do serwisantów, także przy wykorzystaniu powiadomień SMS!;
  • Monitorowania systemu wentylacji i zasilania obiektów fermy;
  • Obsługi systemu monitorowania warunków bytowych dla trzody;
  • Generowania dokumentów WZ w oparciu o odczyt z wagi najazdowej podczas sprzedaży.

Jeżeli ktoś do tej pory uważał, że systemu informatycznego nie można użyć w oryginalny sposób do obsługi tak specyficznych procesów, to... no cóż, najwyraźniej był w błędzie. Z pewnością konkurencja oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, ale z jeszcze większą pewnością rzec można: jako INTENSE Group oferujemy coś więcej.