Aktualności
Nowa wersja Platformy - INTENSE 2021.1

Nowa wersja Platformy - INTENSE 2021.1

23.04.2021

Po kwartale intensywnej pracy całego zespołu prezentujemy nową wersję - INTENSE Platform 2021.1

Pod sam koniec ubiegłego roku, przy okazji premiery poprzedniej wersji Platformy, zapowiadaliśmy, że nie zamierzamy spocząć na laurach i deklarujemy dalszą wytężoną pracę nad rozwojem naszego oprogramowania. Jako INTENSE Group traktujemy swoje zobowiązania bardzo poważnie i słowa dotrzymaliśmy. Pragniemy przedstawić owoc naszych starań - INTENSE Platform 2021.1.

Jakie nowości czekają w kolejnej odsłonie Platformy? Oto najważniejsze z nich:

  • Rewolucja w pracy z listami: nowe możliwości, lepsza ergonomia pracy, definiowalne panele.
  • Nowa technologia React.JS.: technologiczny krok do przodu.
  • Kolejny typ wskaźnika: dodanie wykresu słupkowego.

A także szereg innych usprawnień, takich jak dalszy rozwój INTENSE Mobile, odświeżenie wyglądu klasycznej wersji Platformy INTENSE, konfiguracja list standardowych, akcja dodawania obiektu, zmiany kolejności wymiarów na definicji opisu analitycznego, parametr zwrotny w rozszerzeniu do importu operatorów oraz wiele więcej.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami wersji 2021.1.

REWOLUCJA W PRACY Z LISTAMI

To zdecydowany „temat z okładki” najnowszej wersji Platformy INTENSE. Listy definiowalne zostały wzbogacone o konfigurowalne panele. O zawartości panelu decyduje użytkownik. Panel może zawierać: podgląd formularza, komentarze, wybrane akcje i/lub załączniki. Definiowanie zawartości paneli dostępne jest z poziomu kreatora list. Możliwość określania składowych panelu dostępna jest dla list Dokumentów, Pracowników, Kontrahentów, Przedmiotów, Projektów oraz Słowników.

Możliwość zmiany ustawień określonych na definicji listy dostępna jest także z poziomu samej listy dzięki opcji Widok paneli umieszczonej na ribbonie menu Platformy.

Aktualności

W rozwiniętym lookupie użytkownik będzie mógł ukryć te opcje, których na danej liście nie używa. Ustawienia paneli będą automatycznie zapamiętywane.

Zmiany w obszarze funkcjonowania list to znaczące ułatwienie pracy z Platformą INTENSE.  Użytkownik nie musi teraz otwierać formularza każdego dokumentu z listy osobno. Po zaznaczeniu (podświetleniu) danego dokumentu, jego szczegóły widoczne są w bocznym panelu. Użytkownik ma możliwość szybkiego przeglądu interesujących go informacji, komentarzy, załączników czy też wykonania przepływu i/lub akcji dostępnej dla danego obiektu. Konfigurowalność paneli pozwala na dowolne ułożenie widoków listy w zależności od preferencji i potrzeb danego operatora.

Aktualności

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA REACT

W obszarze webowo-mobilnym w poprzednim wydaniu Platformy wiele się działo. Nadszedł czas na kolejne zmiany. Najistotniejsza to przejście na nowoczesną technologię – React.JS. Ten technologiczny krok do przodu, ciężki do dostrzeżenia przez użytkownika (wygląd i dotychczasowa funkcjonalność aplikacji zostały zachowane), otwiera drzwi do zupełnie nowych możliwości. Wspomnieć wystarczy, że z tego innowacyjnego rozwiązania korzystają obecnie takie przedsiębiorstwa jak Facebook, Instagram, Amazon, Uber czy Netflix.

KOLEJNY TYP WSKAŹNIKA – WYKRES SŁUPKOWY

Brązowy medal i trzecie miejsce na liście najważniejszych dla użytkownika zmian towarzyszących wersji 2021.1 to wprowadzenie nowego typu wskaźnika. Na panelu wskaźników widoczny jest od teraz wykres słupkowy, dostępny zarówno w aplikacji klasyczniej jak i webowo-mobilnej.

Aktualności

Nowy wykres stanowi dopełnienie panelu wskaźników, pozwalając jeszcze czytelniej zobrazować ujęte dane:

Aktualności

NOWA WERSJA PLATFORMY - DALSZE ZMIANY I USPRAWNIENIA

Odświeżony wygląd Platformy INTENSE: kolejna bardzo istotna zmiana z punktu widzenia przejrzystości i ergonomii pracy z naszym systemem. Od teraz praca z aplikacją będzie dla użytkownika wygodniejsza dzięki m.in. uporządkowaniu widoczności wierszy, powiększeniu nagłówków oraz czytelniejszemu, zoptymalizowanemu polu komentarzy.

Aktualności

Konfiguracja list standardowych: w aktualnej wersji Platformy możliwe jest konfigurowanie list standardowych (Inboksa i listy Dokumenty), z możliwością ustalenia zawartości panelu na liście oraz określenia akcji i ich kolejności. Rozszerzona została także dotychczasowa konfiguracja standardowych list słowników (Kontrahentów, Przedmiotów i Pracowników) o ustawienia dotyczące paneli.

Akcja dodaj obiekt: w wersji 2021.1 Platformy INTENSE dodany został nowy typ akcji: Dodaj obiekt. Możliwość dodawania obiektu przy pomocy akcji została wprowadzona dla takich obiektów jak Dokument, Projekt, Słownik, Kontrahent, Przedmiot i Pracownik.

Zmiany kolejności wymiarów na definicji opisu analitycznego: dzięki dodaniu opcji Przenieś w dół, Przenieś w górę, możliwa jest zmiana kolejności wymiarów na definicji bez potrzeby ich ponownego definiowania.

Parametr zwrotny w rozszerzeniu do importu operatorów: rozszerzenie zawierające metodę do importu operatorów zostało wyposażone w parametr zwracający identyfikator nowo założonego operatora. Identyfikator ten można wykorzystać w akcji grupującej w parametrze zwrotnym, co pozwoli na wykonanie w kolejnych krokach operacji związanych z nowym operatorem.

Inne zmiany w obszarze INTENSE Mobile:

  • Konfigurowalna nazwa strony aplikacji INTENSE Mobile: od teraz użytkownik zdefiniować może parametr odpowiadający za wyświetlaną nazwę aplikacji w przeglądarce.
  • Nazwa listy/otwartego obiektu w tytule strony: w tytule strony otwartego obiektu w przeglądarce pojawia się dodatkowa informacja na jakim obiekcie lub liście znajduje się aktualnie zalogowany operator.
  • Możliwość otwarcia w popupie elementów/pozycji osadzonych w trybie tabelarycznym: dla pozycji i elementów, które są osadzone w trybie tabelarycznym, dodana została możliwość otwarcia tabeli w popupie.
  • Komunikat przy usuwaniu obiektu z listy: dla funkcji usuwania obiektu z listy wprowadzono dodatkowy komunikat ostrzegający przed przypadkowym usunięciem.
  • Logo aplikacji jako autostart: pod głównym logiem aplikacji przeglądarkowej umieszczono odwołanie do pozycji Autostart ustawionej w menu mobilnym.

Zaprezentowana lista to tylko krótkie podsumowanie najważniejszych zmian. Pełen opis wprowadzonych nowości i ulepszeń Platformy znajdą Państwo w załączonej do płytki instalacyjnej dokumentacji do wersji 2021.1.

Kolejna odsłona Platformy INTENSE to, jak zwykle, zarówno zupełnie nowe funkcje, jak i zmiany usprawniające pracę z już istniejącymi funkcjonalnościami. Wszystko po to, aby pracowało się Państwu z naszą aplikacją wygodniej i efektywniej.

Pragniemy zaznaczyć, że rozwój naszego oprogramowania nie byłby możliwy bez pomocy z Państwa strony. Dzięki zgłaszanym przez użytkowników sugestiom i dobrej obustronnej komunikacji jesteśmy w stanie na bieżąco ulepszać Platformę INTENSE tak, aby odpowiadała na nowe potrzeby powstające w Państwa firmach oraz by sprostać mogła kolejnym wyzwaniom stawianym przez zmieniający się świat.

Życzymy owocnej pracy z nową wersją aplikacji INTENSE :)

Zespół INTENSE Group