Baza wiedzy
Platforma INTENSE - wykorzystanie low-code w cyfryzacji agrobiznesu

Platforma INTENSE - wykorzystanie low-code w cyfryzacji agrobiznesu

26.02.2024

Jadwiga Jaskot

Wraz z postępem technologicznym, cyfryzacja staje się kluczowym elementem rozwoju większości sektorów gospodarki. W ostatnich latach coraz większą uwagę przykuwa cyfryzacja w sektorze agrobiznesu, otwierając nowe możliwości dla rolników, producentów żywności i całego łańcucha dostaw.

Agrobiznes obejmuje różnorodne gałęzie działalności, z których każda posiada szereg odrębnych procesów. Z tego powodu zawiera on szeroki zakres obszarów, którymi można zarządzać poprzez aplikacje komputerowe. Oto kilka z nich:

agrobiznes_obszary_możliwe_do_cyfryzacji_w_przedsiębiorstwach_rolniczych

1.    Zarządzanie uprawami:

 • Kalendarz upraw, określający optymalne terminy sadzenia, zbioru i innych ważnych działań.
 • Monitoring warunków atmosferycznych i informacje o prognozach pogody.

2.    Zarządzanie zapasami i inwentarzem:

 • Rejestracja dostaw, zużycia i stanów magazynowych.
 • Powiadomienia o potrzebie uzupełnienia zapasów.

3.    Planowanie rolnicze:

 • Narzędzia do planowania rotacji upraw, co może poprawić zdrowie gleby.
 • Analiza danych dotyczących plonów i wydajności na przestrzeni lat.

4.    Zarządzanie finansami:

 • Śledzenie kosztów produkcji, sprzedaży i innych finansowych aspektów gospodarstwa.
 • Generowanie raportów finansowych.

5.    Technologie IoT (Internet of Things):

 • Wykorzystanie czujników do monitorowania wilgotności gleby, temperatury, poziomu wody itp.
 • Automatyczne sterowanie nawadnianiem na podstawie danych z czujników.

6.    Monitoring zdrowia roślin i zwierząt:

 • Śledzenie chorób i szkodników.
 • Systemy identyfikacji chorób na podstawie zdjęć.

7.    Planowanie i monitorowanie produkcji zwierzęcej:

 • Zarządzanie stadem: rejestracja danych o zwierzętach, karmienie, hodowla.
 • Kontrola zapadalności na choroby i szczepienia.

8.    Edukacja i doradztwo:

 • Dostęp do informacji i porad dotyczących nowych technologii, trendów rynkowych itp.
 • Porady dotyczące optymalizacji procesów rolniczych.

9.    Raportowanie i analizy:

 • Tworzenie raportów i analiz na podstawie zgromadzonych danych.
 • Monitorowanie efektywności różnych działań i procesów.

10.    Integracja z systemami rządowymi:

 • Ułatwienie wypełniania dokumentów i formularzy wymaganych przez instytucje rządowe.
 • Aktualizacje dotyczące zmian w przepisach i programach wsparcia.

11.    Wsparcie dla mobilności:

 • Aplikacja mobilna umożliwiająca dostęp do danych i funkcji z dowolnego miejsca.

12.    Bezpieczeństwo danych:

 • Zapewnienie bezpiecznego przechowywania danych, szczególnie wrażliwych informacji finansowych.

Baza wiedzy


Technologiczną odpowiedzią na te zróżnicowane potrzeby mogą być systemy klasy low-code, do  których należy Platforma INTENSE. Nasi klienci z sektora agrobiznesu zdecydowali się wykorzystać Platformę INTENSE ponieważ:

 • umożliwia szybkie wdrożenie rozwiązań, bez konieczności głębokiego programowania. To pozwala na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w agrobiznesie, takich jak systemy monitorowania upraw, zarządzania zapasami czy śledzenia procesów produkcyjnych,
   
 • umożliwia zarządzanie logistyką, planowanie zbiorów, monitorowanie warunków upraw, a automatyzacja tych procesów może znacząco poprawić efektywność operacyjną,
   
 • w działalności rolniczej często istnieją już pewne systemy informatyczne, takie jak systemy zarządzania magazynem, systemy monitorowania gleby czy narzędzia do analizy danych meteorologicznych. Platforma INTENSE integruje te systemy co przyczynia się do lepszego zbierania i wykorzystywania danych,
   
 • umożliwia śledzenie łańcucha dostaw, co jest istotne w kontekście bezpieczeństwa żywności, a także w przypadku potrzeby lokalizacji źródła potencjalnych problemów,
   
 • w agrobiznesie mobilność pracowników jest kluczowa. Platforma INTENSE może być łatwo dostosowana do różnych urządzeń mobilnych, co umożliwia pracownikom dostęp do ważnych informacji nawet w terenie,
   
 • ułatwia tworzenie analizy danych, co pozwala na lepsze zrozumienie procesów w agrobiznesie i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.
   

Wykorzystanie Platformy INTENSE może zatem przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstwa z sektora agrobiznesu, usprawniając procesy, zwiększając elastyczność i umożliwiając szybsze dostosowywanie się do dynamicznych warunków rynkowych.

Baza wiedzy


Cyfryzacja będzie się rozwijać również w rolnictwie indywidualnym, kształtując jego przyszłość i umożliwiając zrównoważony rozwój. Wdrożenie cyfrowych technologii wymaga jednak inwestycji w nowoczesne urządzenia i szkolenia, co może być barierą dla mniejszych gospodarstw. Dlatego warto śledzić proponowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa programy dotacyjne, tak by przygotować się na rolnictwo 4.0.

Zespół INTENSE Group