Baza wiedzy
ESB i biznes: kluczowe rozważania przed wyborem narzędzia integracyjnego

ESB i biznes: kluczowe rozważania przed wyborem narzędzia integracyjnego

05.01.2024

Maciej Łamasz

W dzisiejszym świecie biznesu, integracja danych między systemami stała się kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa.

Odpowiednio zaimplementowane narzędzia integracyjne (takie jak szyna ESB) mogą pomóc organizacjom w osiągnięciu płynności i efektywności operacyjnej. Jest to szczególnie istotna kwestia w przypadkach, w których w danej organizacji funkcjonuje wiele wyspecjalizowanych systemów informatycznych, przeznaczonych do obsługi konkretnych obszarów funkcjonalnych. W celu umożliwienia im swobodnej wymiany danych, konieczne może okazać się zaimplementowanie narzędzia, będącego w stanie zintegrować je ze sobą.

Z uwagi na duże znaczenie takiego zagadnienia omówimy w poniższym artykule kluczowe pytania, które powinny paść podczas wyboru narzędzia integracyjnego, skupiając się przy tym na szynie danych INTENSE ESB.

Jaka jest rzeczywista potrzeba integracji?

1. JAKA JEST RZECZYWISTA POTRZEBA INTEGRACJI?

Pierwszym krokiem w procesie wyboru narzędzia do integracji jest zrozumienie podstawowej kwestii – dlaczego potrzebujemy integracji?

  • Czy organizacja boryka się z problemami związanymi z komunikacją między aplikacjami?
  • W jakim zakresie integrują lub mają się ze sobą integrować systemy w organizacji?
  • W jakich kierunkach ma przepływać ta integracja?
  • Czy funkcjonujące w przedsiębiorstwie systemy posiadają wbudowane interfejsy komunikacyjne?
  • Czy zainwestowanie w rozwój szyny ESB ma usprawnić procesy biznesowe poprzez automatyzację?

Są to bez wątpienia kluczowe pytania, które należy zadać sobie na samym początku, ponieważ będą determinować kolejne kroki i nakreślą kierunek działań. W tym miejscu odsyłam do mojego wcześniejszego artykułu, który opisuje kiedy zastosowanie narzędzia integracyjnego jakim jest szyna danych ESB przynosi najwięcej korzyści - Szyna integracyjna ESB (Enterprise Service Bus) - co można zyskać i kiedy ją stosować

Czy organizacja ma aktualną i adekwatną do własnych potrzeb strategię oraz doświadczenie w integracji danych?

2. CZY ORGANIZACJA MA AKTUALNĄ I ADEKWATNĄ DO WŁASNYCH POTRZEB STRATEGIĘ ORAZ DOŚWIADCZENIE W INTEGRACJI DANYCH?

Istotnym aspektem jest posiadanie strategii i doświadczenia w integracji danych. Jeżeli dotychczasowy plan działania obejmował niedużą ilość zintegrowanych systemów, a aktualna sytuacja nie jest w stanie dostosować się do tego planu – konieczna  jest zmiana strategii i wybór bardziej nowoczesnego narzędzia.

Najprawdopodobniej to właśnie szyna danych ESB jest jedynym słusznym sposobem na rozwiązanie tych problemów, ponieważ nie ogranicza w żaden sposób ilości systemów, między którymi powinny być wymieniane informacje, a dodatkowo obniża koszty utrzymania i obsługi procesów integracyjnych.

Określenie celów biznesowych organizacji - SMART

3. OKREŚLENIE CELÓW BIZNESOWYCH ORGANIZACJI

Przed dokonaniem wyboru konkretnego rozwiązania szyny ESB, organizacja powinna jasno określić swoje cele biznesowe, czyli co chce osiągnąć wybierając konkretną szynę danych. Następnie m.in. pod kątem poniższych pytań powinniśmy oceniać oferty producentów danej szyny integracyjnej:

1. Czy ma być to szyna integracyjna umożliwiająca integrację systemów z danymi o różnych formatach?
2. Czy ma wspomóc automatyzację aktualnie działających integracji, czy jedynie służyć do integracji danych o jednym, konkretnym formacie?
3. Czy może być ono modyfikowane i dostosowywane do potrzeb organizacji zarówno przez dostawcę jak i przez użytkowników?


Czy dostawca tego narzędzia ma odpowiednie zasoby ludzkie do wdrażania narzędzi integracyjnych

4.    CZY DOSTAWCA TEGO NARZĘDZIA MA W SWOJEJ OFERCIE SZKOLENIA I DYSPONUJE ODPOWIEDNIMI ZASOBAMI LUDZKIMI DO WSPIERANIA ROZWIĄZANIA?

Warto również zastanowić się nad dostępnością wsparcia ze strony dostawcy oprogramowania oraz nad tym czy świadczy on usługi szkoleniowe związane z integracją za pomocą szyny ESB.

Bardzo ważne jest, aby producent nie tylko zapewniał dostarczenie i pomoc we wdrożeniu szyny, ale również dysponował odpowiednim zespołem wspierającym i asystującym bieżącą pracę organizacji w celu maksymalnego wykorzystania rozwiązania. Wsparcie to powinno być zapewnione zarówno na poziomie technicznym, jak i merytorycznym.
 

Czy produkt, który wybiera organizacja jest rozwijany

5. CZY PRODUKT, KTÓRY WYBIERA ORGANIZACJA JEST ROZWIJANY?

Nikt nie lubi stać w miejscu, a kto w nim tkwi, ten w końcu zostaje w tyle.
Niezwykle ważne jest, aby rozwiązanie było rozwijane nie tylko przez organizację, która wdrożyła konkretny produkt, ale przede wszystkim przez producenta i dostawcę oprogramowania.

Należy wybrać szynę, która zarówno spełnia wszystkie kryteria stanowiące o jej wyborze w momencie podejmowania decyzji o wdrożeniu, ale równocześnie taką, która nie zamyka się na możliwość rozwoju.


wymagania techniczne przy wdrożeniach ESB

6. JAKIE SĄ WYMAGANIA TECHNICZNE?

Nie chodzi tu o wymagania dotyczące sprzętu komputerowego, choć ten oczywiście jest równie ważny.

Pytanie to ma na celu uświadomienie organizacji tego czy na etapie wyboru narzędzia integracyjnego jest już znana ilość danych, jaka ma być wymieniana przez szynę ESB, między systemami.

1. W jakim czasie te dane mają być przesyłane?
2. Ile systemów źródłowych będzie łączyło się do tej szyny?
3. Jakie są perspektywy wzrostu ilości wymienianych danych?
4. Równie ważne są wymagania synchronizacji patrząc z perspektywy systemów źródłowych – czy narzędzie, które ma je integrować jest na tyle elastyczne żeby poradzić sobie z każdym rodzajem plików?

 Jaki jest odbiór danego ESB wśród innych przedsiębiorstw

7.    JAKI JEST ODBIÓR DANEGO ROZWIĄZANIA WŚRÓD INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW?

Opinie użytkowników różnych systemów mogą mieć znaczący wpływ na wybór narzędzia do integracji w każdym przedsiębiorstwie. Wymiana doświadczeń z firmą, która dokonała już implementacji narzędzia integracyjnego może zwrócić uwagę na pewne nieoczywiste aspekty związane ze specyfiką wspomnianego rozwiązania.  Szczególnie ważne będą referencje firm działających w tym samym sektorze gospodarczym i na podobnym wolumenie danych, dzięki którym można upewnić się, że dokonywany wybór jest tym właściwym.

PODSUMOWANIE


Wybór i wdrożenie szyny danych ESB to bardzo ważna decyzja w życiu każdej organizacji. Może ona znacząco wpłynąć na skuteczność i operacyjną efektywność przedsiębiorstwa. Jednym z potencjalnych wyborów jest niewątpliwie Platforma INTENSE, której funkcjonalny wachlarz obejmuje szynę ESB. Dodając do tego pozostałe moduły wspomnianego systemu możemy uzyskać kompleksowe oprogramowanie, które nie tylko pozwoli na rejestrację różnego rodzaju obiektów wraz z ich eksportem do systemów zewnętrznych, ale także na samodzielną kreację nowych elementów, które mogą uzupełnić funkcjonujące w firmie procesy.