BUDIMEX

Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Jest również rozpoznawalna i ceniona od wielu lat za granicą.

Początek współpracy Budimeksu z INTENSE GROUP to rok 2010. Liczne zrealizowane na przestrzeni lat projekty zapewniły potentatowi polskiego rynku budowlanego nowoczesne zarządzanie w zakresie:

  • Obsługi bazy sprzętu i transportu
  • Obiegu pracy
  • Zarządzania dokumentami, obiegiem i archiwum
  • Zarządzania projektami, kosztorysowania, harmonogramowania, budżetowania
  • Controllingu, systemu analitycznego, zarządzania Hurtownią Danych
  • Obsługi magazynów
  • Integracji z systemami ERP (SAP) oraz systemem CBD
  • Obsługi kontraktów
  • Obsługi laboratoriów
  • Obsługi wytwórni mas bitumicznych

Dzięki możliwościom Platformy INTENSE współpraca z firmą Budimex (OUS Budimex) jest stale rozszerzana o kolejne obszary funkcjonalne i usługi.