HOLDING 1

Holding 1 to polska grupa kapitałowa, prowadząca działalność w trzech sektorach: dealerstwie samochodowym (Grupa PGD), wynajmie samochodów (Grupa Express) oraz budownictwie (Grupa Megapolis).

W ramach współpracy pomiędzy Grupą Holding 1 i INTENSE Group realizowany został jeden z największych komercyjnych projektów klasy Business Intelligence w Polsce, w ramach którego powstała Centralna Hurtowania Danych integrująca dane ze wszystkich spółek Grupy, czyli kilkudziesięciu różnych źródeł danych. Projekt obejmuje m.in.:

 • Budowę i napełnianie wieloźródłowej Centralnej Hurtowni Danych
 • Integrację pozyskanych danych
 • Współpracę z zewnętrznymi systemami operacyjnymi
 • Zaawansowane zarządzanie prawami dostępu do danych
 • Implementację innowacyjnych rozwiązań do raportowania z systemem automatycznych powiadomień, alertów wraz z dystrybucją wybranych zestawień i analiz
 • Stworzenie dedykowanych Pulpitów Managerskich

Projekt BI oparty na Platformie INTENSE został rozszerzony o implementację rozwiązań klasy Business Process Management obsługujących procesy obiegu pracy i dokumentów (INTENSE Workflow):

 • Obieg i archiwizacja dokumentów z uwzględnieniem wielofirmowości
 • Automatyzacja elektronicznego obiegu kosztów
 • Rozpoznawanie tekstu OCR
 • Dekretacja analityczna
 • Obsługa płatności
 • Współpraca z systemami poczty elektronicznej

Zakres współpracy jest sukcesywnie zwiększany, zarówno o nowe obszary wdrożeniowe, jak i usługi m. in. Asysty Technicznej INTENSE Group. Kolejne projekty objęły:

 • Zarządzanie majątkiem
 • Zarządzanie projektami developerskimi i wynajmem powierzchni biurowych