POZKAL

Drukarnia Pozkal w Inowrocławiu od wielu lat znajduje się w czołówce najlepszych drukarń dziełowych w Polsce.

Realizowany etapami projekt wdrożenia objął niemal całą Platformę INTENSE:

  • Budowa i zarządzanie Hurtownią Danych
  • Controlling i raportowanie
  • Rozliczanie kosztów metodą ABC (Activity Based Costing)
  • Budżetowanie
  • Obieg pracy i dokumentów
  • Integracja systemów
  • Zarządzanie projektami i kosztorysowanie
  • Zarządzanie czasem pracy karty pracy
  • Zarządzanie produkcją i harmonogramowanie

Stale współpracujemy, realizujemy wspólnie nowe projekty, pomagamy rozszerzać instalację, dostarczamy nowe wersje Platformy – od ponad 10 lat.

Na leży zwrócić uwagę na duże zaawansowanie merytoryczne i komplikację przeprowadzonych projektów. Zarządzanie ABC w oparciu o Platformę INTENSE doczekało się kilku publikacji naukowych i prelekcji branżowych.