MGC INWEST (CUPRUM ARENA)

MGC INWEST Sp. z o.o. zajmuje się głównie wielofunkcyjną działalnością inwestycyjną, tworzeniem nowych obiektów mieszkaniowych, usługowych, biurowych i hotelowych.

Zrealizowany w 2010 roku projekt, oparty na Platformie INTENSE, pozwala na skuteczne zarządzanie zarówno procesem inwestycyjnym, jak i obsługą operacyjną:

  • Obieg pracy i dokumentów
  • Zarządzanie dokumentacją projektową
  • Budżetowanie i planowanie inwestycji
  • Rozliczanie projektów budowlanych
  • Raportowanie operacyjne

Obsługa procesu developerskiego, a następnie komercjalizacji obiektów wymagała elastycznych i skutecznych narzędzi, umożliwiających pracę w modelu wielofirmowym. Obecnie działalność spółek grupy wciąż jest intensywnie wspierana coraz nowszymi wersjami systemu INTENSE w ramach podpisanej umowy Asysty Technicznej.