PGNiG Technologie

Współpraca INTENSE GROUP i firmy Naftomontaż Krosno rozpoczęła się w roku 2011. Zrealizowano projekt wdrożenia zintegrowanej Platformy INTENSE w zakresie:

  • Zarządzanie obiegiem pracy i dokumentów
  • Zarządzanie dokumentacją projektową
  • Budżetowanie i analiza kosztów działań w projektach
  • Budowa i zarządzanie wieloźródłową Hurtownią Danych
  • Analityka i raportowanie
  • Powiadomienia i dystrybucja analiz
  • Integracja z systemami F/K

Po konsolidacji spółek technologicznych w grupie PGNiG wyłoniona została firma PGNiG Technologie S.A. (przejmując m.in. Naftomontaż Krosno). W 2016 roku rozpoczęło się poszerzanie instalacji Platformy INTENSE na kolejne obszary działalności klienta oraz wyposażenie obiegu pracy w mechanizmy OCR.