BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

„Celem współpracy było stworzenie i wdrożenie systemu do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów, co poprzedzone zostało przeprowadzeniem wnikliwej analizy i stworzeniem modelu procesów.”

„Obecnie, z wykorzystaniem Platformy INTENSE zarządzamy elektronicznym obiegiem korespondencji, procesami faktur kosztowych i protokołów, raportowaniem, a także zarządzaniem umowami i projektami. Aplikacja ta jest bardzo przydatna z uwagi na fakt, że nasza firma posiada dwie lokalizacje.”

„Jesteśmy zadowoleni zarówno dostarczonymi rozwiązaniami, jak i poziomem otrzymanych usług, dlatego postanowiliśmy kontynuować współpracę z firmą INTENSE Group w zakresie dalszego rozwoju.”

„Polecamy firmę INTENSE Group jako wiarygodnego dostawcę i polecamy do współpracy.”