SELVITA S.A.

„Ze względu na wymóg szybkiego reagowania systemu na zmiany zachodzące w firmie, stopień skomplikowania procesów oraz wysokie wymagania, co do bezpieczeństwa przetwarzanych informacji zdecydowaliśmy się na wybór firmy INTENSE Group Sp. z o.o. [...]

Wdrożony system umożliwił zautomatyzowanie procesów biznesowych w firmie a tym samym wpłynął na zwiększenie efektywności naszych działań i obniżenie kosztów administracyjnych. Firma zyskała zaawansowane narzędzia do raportowania oraz elektroniczny obieg dokumentów, których obsługa okazała się intuicyjna, a ich dostosowanie do procesów bardzo elastyczne.”