FIXIT S.A.

"Wielojęzyczne środowisko pracy oraz specyficzne wymagania poszczególnych zleceniodawców – różne sposoby napraw reklamowanych urządzeń, różne sposoby raportowania, konieczność zbierania odmiennych danych itp. - pociągały za sobą spore trudności w odwzorowywaniu tych procesów w jednym i spójnym systemie informatycznym, bądź wymagały ciągłych jego modyfikacji.

[...] Produkt firmy INTENSE Group czyli system INTENSE Platform okazał się dokładnie tym, czego szukaliśmy – uniwersalną platformą (jak zresztą mówi jego nazwa) do konfigurowania własnych, specyficznych przebiegów procesów. Platforma ta pozwala na elastyczne układanie sekwencji czynności, przepływów między nimi i wiążących je zależności w skali wielooddziałowej, międzynarodowej firmy. Jest więc idealnym środowiskiem do odwzorowania skomplikowanych często warunków i zależności działań podejmowanych niekiedy nawet w obrębie jednego kontraktu. Użytkownicy nie muszą posiłkować się procedurami ani uczyć się szczegółowych i rozbudowanych zasad obsługi wielu projektów, bo większość takich parametrów i zależności jest zapisana w regułach każdego oprogramowanego procesu. Interfejs użytkownika jest wielojęzyczny – opisy pól zawartych w formularzach systemu mogą być dostosowywane do języka operatora. Wiele czynności może być wykonanych automatycznie według ustalonych parametrów i harmonogramu."