MOSTOSTAL WARSZAWA

"Niniejszym zaświadczamy, że firma INTENSE Group zrealizowała powyższe zadanie w ustalonym terminie, a przydzieleni do nas konsultanci asysty technicznej na bieżąco wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie obsługi powdrożeniowej.

Co istotne, w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z pandemią, Platforma pozwoliła nam na sprawne przejście naszej organizacji w okresowy tryb pracy zdalnej. Jest to narzędzie wielofunkcyjne, elastyczne, definiowalne, dające wiele możliwości jego rozwoju. Z powyższych powodów możemy zarekomendować oprogramowanie INTENSE Platform wszystkim firmom, które planują zautomatyzować swoje procesy biznesowe."

Jacek Szymanek

Członek Zarządu