PB INTER-SYSTEM S.A.

„Nasze oczekiwania doskonale spełniła oferta firmy INTENSE GROUP, która po Analizie Przedwdrożeniowej zaproponowała nam pakiet oprogramowania zawierający WorkFlow, Budget Manager oraz Project Manager. [...]

Zaskakującym efektem zaimplementowanego rozwiązania, który pierwotnie nie był podnoszony a wręcz traktowany jako zło konieczne, okazał się Elektroniczny Obieg Dokumentów. W pierwszej fazie identyfikowany był z koniecznością wypełniania szablonów dokumentów w komputerze, bardzo szybko jednak (jeszcze w trakcie wdrożenia) nasza kadra zauważyła, że dzięki WorkFlow przepływ informacji jest wielokrotnie szybszy a jakość samych informacji wielokrotnie lepsza.”