Baza wiedzy
Objectives and Key Results (OKR) – system zarządzania przez cele

Objectives and Key Results (OKR) – system zarządzania przez cele

29.08.2023

Wojciech Pawelec

Witajcie w świecie nowoczesnego zarządzania i efektywnego osiągania celów! W naszym dzisiejszym artykule przyjrzymy się jednemu z najpotężniejszych narzędzi, które wspomaga proces zarządzania i realizacji celów - OKR (Objectives and Key Results).

SPIS TREŚCI

1.     Wstęp

1.1.     CZYM JEST OKR?
1.2.    WYZWANIA I KORZYŚCI OKR

2.    Trzy filary skutecznego zarządzania

2.1.     OBJECTIVES – CELE
2.2.    KEY RESULTS – KLUCZOWE REZULTATY
2.3.    INITIATIVES – INICJATYWY
2.4.    WSKAZÓWKI OKR – JAK OKREŚLIĆ I REALIZOWAĆ CELE

3.    System IT do wsparcia OKR (na przykładzie Platformy INTENSE)

3.1.     JAK WYGLĄDA SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI OKR?
3.2.    OBSZAR STATYSTYK
3.3.    DOKUMENTY OBJECTIVES, KEY RESULTS I INITIATIVES W INTENSE PLATFORM
3.4.    NAWIGACJA MIĘDZY 3 GŁÓWNYMI SKŁADNIKAMI OKR
3.5.    UPORZĄDKOWANY OBSZAR LISTY DOKUMENTÓW
3.6.    DOKUMENT OBJECTIVE
3.7.     DOKUMENT KEY RESULTS
3.8.    DOKUMENT INITIATIVES

4.    Rozszerzenia systemu dla OKR (na przykładzie Platformy INTENSE)

4.1.     DYNAMICZNE RAPORTOWANIE
4.2.    KOMUNIKATOR INTENSE BUSINESS CHAT
4.3.    PLASTYCZNOŚĆ LIST DOKUMENTÓW I GRUPOWANIE
4.4.    SZYBKI PODGLĄD DOKUMENTU - PRAWY PANEL

5.    Wymagania rynkowe względem systemów do zarządzania OKR

5.1.   JAK PLATFORMA INTENSE ODPOWIADA NA NA POTRZEBY KLIENTÓW

6.    Podsumowanie


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

1. Wstęp

1.1. CZYM JEST OKR?

OKR, czyli Objectives and Key Results, to metoda zarządzania, która coraz szerzej rozpowszechnia się w świecie biznesu. Powstała w latach 70-tych w firmie Intel1, a później zdobywała popularność za sprawą firmy Google2.  Ten gigant technologiczny stosuje ją od samego początku swojego istnienia. OKR to prosta, ale efektywna technika, opierająca się na wyznaczaniu jasnych Celów (Objectives) oraz Kluczowych Rezultatów (Key Results). Kluczowe Rezultaty to inaczej wskaźniki nakreślające stopień osiągnięcia tych celów.

Dzięki tym dwóm filarom, OKR pomaga skupić się na priorytetach i mierzyć postępy w ich realizacji.
 

1.2. WYZWANIA I KORZYŚCI

Używanie OKR wymaga zaangażowania całej organizacji - od najwyższego szczebla zarządzania po każdego pracownika. Na początku każdego okresu, czy to kwartalnego, półrocznego czy rocznego, ustala się Cele. Powinny być ambitne, inspirujące i jednocześnie osiągalne. Następnie dla każdego Celu definiuje się konkretne, mierzalne Kluczowe Rezultaty - wskaźniki, które pozwolą ocenić, czy Cel został osiągnięty3.

Jedną z najciekawszych cech metody OKR jest jej łatwość w adaptacji. Przez to, że cele są ustalane na krótkie okresy, zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, organizacje mogą dostosowywać swoje cele i priorytety w miarę zmian na rynku czy modyfikacji wewnętrznych wymagań. To sprawia, że OKR cechuje zdolność do szybkiej reakcji na zmieniające się warunki i skoncentrowanie na najważniejszych obszarach działalności.


Wprowadzenie OKR do organizacji może przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, pozwala ono na lepsze ukierunkowanie zespołów na kluczowe cele. Po drugie, poprzez mierzenie wyników i regularne oceny postępów, OKR pomaga w identyfikacji potencjalnych problemów i szybkim podjęciu działań naprawczych. Po trzecie, metoda ta sprzyja budowaniu kultury proaktywnego i efektywnego działania w organizacji4.
 

W INTENSE Group rozumiemy, jak ważne jest skuteczne zarządzanie i realizacja celów. Dlatego stworzyliśmy system, który doskonale wspiera wdrażanie metody OKR w organizacjach. Nasze oprogramowanie umożliwia łatwe tworzenie, monitorowanie i śledzenie postępów w realizacji celów, a także zapewnia przejrzyste raportowanie i analizy. Dzięki temu nasi klienci mogą efektywniej zarządzać swoimi zasobami, zwiększyć zaangażowanie pracowników i osiągnąć znakomite wyniki biznesowe.

Gotowi na fascynującą podróż po świecie OKR? Zapraszamy do dalszej lektury i poznania, jak nasz system może pomóc we wdrożeniu OKR do Waszej organizacji i realizacji Waszych celów.

2. Trzy Filary Skutecznego Zarządzania Metodą OKR

We wstępie zostały wymienione dwa najważniejsze filary OKR - ObjectivesKey Results. W tej części przedstawimy trzeci i ostatni – Initiatives oraz opiszemy każdy z nich szczegółowo.


 

Metoda Zarządzania OKR

Rys. 1. Metoda zarządzania OKR – 3 filary

2.1. OBJECTIVES - CELE

Cel opisuje rezultat, który chcesz osiągnąć w przyszłości. Cel wyznacza kierunek - pomyśl o nim jak o miejscu docelowym na mapie. Odpowiada na pytanie: "Dokąd chcę dojść?". Aby cele były inspirujące i zrozumiałe dla wszystkich, nie powinny być techniczne i nie powinny zawierać wskaźników.
 

2.2. KEY RESULTS - KLUCZOWE REZULTATY

Kluczowy Rezultaty to wymierne wyniki wymagane do osiągnięcia celu. Pomagają one mierzyć postępy w jego realizacji - zupełnie jak drogowskaz, który pokazuje ile km pokonałeś i ile jeszcze zostało do miejsca docelowego. Kluczowe wyniki odpowiadają na pytanie: "Skąd mam wiedzieć, czy dotarłem do celu?". Kluczowe wyniki zachęcają do bycia ambitnym, ale też realistycznym. Muszą one zawierać wartość początkową i docelową.
 

2.3. INITIATIVES - INICJATYWY

Inicjatywy to wszystkie projekty i zadania, które pomogą ci osiągnąć Kluczowy Rezultat. Wyznaczają one kierunek i opisują sposób dotarcia do celu. Inicjatywy odpowiadają na pytanie: "Co zrobię, aby tam dotrzeć?".

Struktura proceśó OKR

Rys 2. Struktura procesów OKR. Struktura ta wygląda jak prosta struktura organizacyjna. Cele są u jej góry i na nie składają się Kluczowe Rezultaty, które dzielą się na Inicjatywy.

2.4. WSKAZÓWKI OKR – JAK OKREŚLIĆ I REALIZOWAĆ CELE?

 • Ogranicz liczbę celów wyznaczonych na ten sam okres. Zbyt wiele celów może wprowadzać chaos i rozproszenie uwagi pracowników. Idealna liczba celów na jeden OKR to od 3 do 6. Pamiętaj, że OKR-y są krótkoterminowe (zazwyczaj 3-6 miesięcy). Skup się na najważniejszych celach.

 • OKR-y muszą być ograniczone czasowo. Powinny mieć wyraźną datę zakończenia. To ma na celu wywołanie poczucia pilności i ograniczenie pokusy ciągłego odkładania zadań na później. Należy również ustalić termin pomiaru wyników. To zachęca zespoły do cięższej pracy i osiągania lepszych rezultatów.

 • Roczne OKR-y również mają znaczenie. Powinny one obejmować cele wysokiego poziomu i odzwierciedlać misję i wizję Twojej firmy.

 • Kwartalne OKR-y najlepiej sprawdzają się w większości firm. To idealna strategia, ponieważ trzy miesiące to wystarczający okres, by osiągnąć istotne wyniki, jednocześnie pozostając w zgodzie z celami rocznymi.

 • Każdy cel powinien mieć mierzalne kluczowe rezultaty. Po ustaleniu celów, kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie mierzalnych KR-ów dla każdego z nich. Mierzalne KR-y pozwolą zweryfikować, czy cele zostały osiągnięte czy nie. Ustalanie mierników ilościowych dla OKR-ów jest kluczowe dla śledzenia postępu. To pomoże również w lepszym zrozumieniu, co działa i co należy zrobić.

 • OKR-y powinny być prawie osiągalne. 100% wynik w OKR-ach nie oznacza sukcesu. Wskazuje na to, że zespół grał ostrożnie, ustanawiając łatwo osiągalne cele. Celuj w wynik około 60% do 70%.

 • Cele powinny opierać się na danych historycznych. Cele nie powinny być tworzone w oderwaniu od rzeczywistości, lecz oparte na faktach, danych historycznych i trendach.

 • OKR-y powinny być inspirujące. Kluczowe wyniki powinny motywować członków zespołu do przekraczania swoich ograniczeń. OKR-y powinny wyraźnie przynosić korzyści pracownikom i zawierać działania możliwe do podjęcia.

 • Cele powinny być zgodne z misją firmy. Ważne jest, aby zastanowić się, dlaczego chcesz osiągnąć swoje cele.

 • Każdy członek zespołu powinien mieć swoje OKR-y. Aby OKR-y były skuteczne, muszą być tworzone przez jednostkę i przeglądane przez kierownika. Obydwaj interesariusze powinni śledzić OKR-y członka zespołu, aby zapewnić realizację ustalonych celów.
   
 • Posiadanie celów wielopoziomowych w organizacji jest istotne dla skuteczności OKR-ów.

- OKR-y na poziomie jednostki są własnością pracowników.
- OKR-y na poziomie zespołu są własnością zespołu (pracownicy plus ich lider).
- OKR-y na poziomie firmy są własnością kluczowych liderów lub zespołu zarządzającego oraz dyrektora generalnego.

 • Jako kierownik bądź lider w Twojej firmie ważne jest, abyś uzyskał zgodę od członków zespołu. Opinie i sugestie zespołu mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Musisz również dać im możliwość wykazania się.5


3. SYSTEM IT DO WSPARCIA OKR (na przykładzie Platformy INTENSE)

Współcześnie, wiele przedsiębiorstw korzysta już z jednego lub wielu systemów do zarządzania procesami biznesowymi.  Można zatem wywnioskować, że firmy poszukują oprogramowania w dwóch konkretnych przypadkach:

1.    Poszukują software’u, który doskonale zintegruje się z pozostałymi programami, z których obecnie korzystają lub też, dodatkowo zastąpi wybrane aplikacje.

2.    Chcą zastąpić ten obszar obecnej infrastruktury IT rozwiązaniem, które nie tylko sprosta obecnym procesom, ale będzie również dawało gwarancję odpowiedniej skalowalności.

Platforma INTENSE jest odpowiedzią na obydwa warunki. Firmy kierują do nas liczne zapytania dotyczące wsparcia obsługi procesów OKR. W związku z powyższym, prezentujemy przykład rozwiązania, ukazujący, w jaki sposób system klasy low-code może efektywnie wspierać proces zarządzania celami.

3.1. JAK WYGLĄDA SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI OKR?

System przyjazny OKR powinien zawierać wiele funkcji wspierających tę metodę zarządzania. Ważna jest także otwartość na integracje z innymi powiązanymi procesami funkcjonującymi w organizacji. To są jednak tylko podstawowe wymagania. Praca musi być również możliwie najbardziej efektywna i wygodna – stąd pochodzi potrzeba ciągłego rozwijania systemu. Poniżej przedstawiamy jak 17-letnia Platforma INTENSE radzi sobie z tym zagadnieniem.

Struktura Procesów OKR w Platformie INTENSE

Rys. 3.  Struktura procesów OKR w Platformie INTENSE

Poniżej przedstawiamy zrzuty ekranów z Platformy INTENSE prezentujące przykładowe widoki aplikacji dla OKR. Rozwiązanie to powstało na bazie naszych doświadczeń z dotychczasowych wdrożeń i otrzymywanych wymagań od klientów (o zróżnicowanym charakterze działalności). Chcemy jednak zaznaczyć, że Platforma INTENSE jest systemem typu low-code/no-code, co daje możliwość łatwego dostosowania aplikacji do konkretnych wymagań danej firmy oraz rozbudowy o kolejne procesy.

3.2. OBSZAR STATYSTYK

Zacznijmy od ekranu zbiorowo przedstawiającego priorytetowe dane pochodzące z procesów OKR, czyli obszaru Statystyki.

To jest przestrzeń do monitoringu postępów w realizacji najważniejszych Celów i wyników dot. Kluczowych Rezultatów. W tym przypadku, dane KR zostały przedstawione z podziałem na okresy kwartalne.

Pulpit menedżerski z raportami OKR

Rys. 4.  Widok obszaru Statistics – Pulpit menedżerski z raportami OKR

3.3. DOKUMENTY OBJECTIVES, KEY RESULTS I INITIATIVES W INTENSE PLATFORM

W zrozumieniu prezentowanych funkcji systemu pomoże znajomość naszego wewnętrznego terminu – „Dokument”.

Dokument – podstawowy element w Platformie INTENSE, na którym widnieją informacje i który służy do prezentacji, modyfikacji i monitoringu zadań i projektów. W omawianym rozwiązaniu pełni też rolę: Celów, Kluczowych Rezultatów i Inicjatyw.

Dokument w systemie INTENSE Platform - opis
Rys. 5. Wygląd przykładowego Dokumentu w Platformie INTENSE (Key Results)


Dla Dokumentów typu Objectives, Key Results oraz Initiatives przeznaczone są osobne obszary – Listy Dokumentów danego typu. W odpowiadającym im obszarze Dokumenty te są klarownie wylistowane.

Same dokumenty są do siebie bardzo podobne. Przykładowy Dokument Key Result i jego obszar główny są przedstawione na gifie poniżej.

Baza wiedzy

Gif 1. Wygląd dokumentu OKR w Platformie INTENSE. W strukturach Dokumentów zakotwiczone zostały hiperłącza. Dzięki nim użytkownik ma możliwość szybkiej nawigacji do dowolnego powiązanego Dokumentu.

3.4. NAWIGACJA MIĘDZY 3 GŁÓWNYMI SKŁADNIKAMI OKR

Każdy wyświetlany widok zawiera menu, za pomocą którego można przechodzić między wszystkimi głównymi zakładkami w obrębie systemu OKR.

Menu główne - nawigacja między listami dokumentów

Rys. 6. Menu główne – nawigacja między Listami Dokumentów

3.5. UPORZĄDKOWANY OBSZAR LISTY DOKUMENTÓW

Przechodzimy na obszar Listy Dokumentów Objectives. Tutaj są dostępne wszystkie wprowadzone Cele. Układ tabelaryczny jest optymalny do efektywnej pracy z dużą ilością danych, ponieważ zapewnia wygodne i intuicyjne ich przeglądanie oraz analizę.

Identycznie zorganizowane zostały pozostałe 2 główne obszary (Key Results i Initiatives).

Wygląd Listy Dokumentów w systemie do zarządzania OKR w Platformie INTENSE

Rys. 7. Wygląd Listy Dokumentów w Platformie INTENSE

3.6. DOKUMENT OBJECTIVE

Obszary zawarte na Dokumencie Celu są niemal identyczne do przedstawionych na przykładowym Dokumentu opisanym w rozdziale „Dokumenty Objectives, Key Results i Initiatives”.

Opis Dokumentu Objective
Rys. 8. Układ Dokumentu Objective

 

Dokument Objective składa się z czterech głównych obszarów.:

1.    Pole głównych danych „Main”. Są tam zawarte dane wewnętrzne dokumentu jak np. data rejestracji i termin realizacji. Możemy też tam znaleźć hiperłącza do Dokumentów powiązanych jak np. do odpowiadających temu Celowi Kluczowych Rezultatów, Zadań czy Projektów.

2.    Wybijająca się z tła wesoła „buźka” (pole Progress Status) przekazuje nam najważniejszą informację – zadowalający postęp, który wykonaliśmy w realizacji celu.

3.    Po prawej stronie znajduje się pole przeznaczone na zamieszczanie komentarzy, załączników i pole Historia, gdzie można zorientować się na jakim etapie w procesie znajduje się ten dokument.

4.    Zdjęcie znajdujące się po prawej stronie to załącznik. Najczęściej jest to plik graficzny może to być także hiperłącze lub innych format pliku, na który zezwala dana konfiguracja. To odbiorca usługi decyduje jakie rozszerzenia mogą być dopuszczone do obiegu.

Układ został dostosowany do typu dokumentu oraz uprawnień i specyfiki pracy jego użytkowników.

Z poziomu danego Dokumentu możemy nie tylko przejrzeć wszystkie powiązane Dokumenty, ale również przechodzić do ich widoku, lub generować nowe.

Ponadto, w obszarze każdego z 3 Dokumentów głównych (Objectives, Key Results i Initiatives) znajduje się pole pozwalające na szybki przegląd dokumentów podległych i wygenerowanie nowego (rys. 9). W tym przypadku dla Dokumentu Objective możemy generować przynależne do niego Key Results.

Pole Key Results w Objectives
Rys. 9. Sekcja Key Results na Dokumencie Objective oraz przycisk do umożliwiający tworzenie nowych Dokumentów.

3.7. DOKUMENT KEY RESULTS

Zgodnie z definicją OKR, Kluczowy Rezultat jest mierzalnym osiągnięciem. W związku z tym, najbardziej wyeksponowanym obszarem w Dokumencie Key Results jest sekcja prezentująca diagram ilustrujący postęp w realizacji danego Kluczowego Rezultatu.

Progress Status2

Rys. 10. Diagram postępu w realizacji Key Results


Taka graficzna prezentacja umożliwia szybkie oszacowanie postępu prac. Po więcej informacji, użytkownik może sięgnąć do pozostałych sekcji i pól dostępnych w dokumencie.

Dostęp użytkownika do kluczowych informacji jest łatwy i wygodny.

Dodatkowo, umieszczamy tam sekcję "Monthly Goals" (tabela poniżej). Pozwala ona na monitoring Rezultatów Kluczowych z podziałem na miesięczne okresy. Ta właściwość pozwala użytkownikowi na szybkie zorientowanie się w bieżących wynikach, unikając jednego z 3 najczęstszych błędów przy wdrażaniu tej metody wg. Forbes'a – niepowodzenia w monitorowaniu wyznaczonych OKR.


Pole Monthly Goals w Dokumencie Key Results
Rys. 11. Pole Monthly goals w Dokumencie Key Results

 

Bieżące monitorowanie realizacji Kluczowych Rezultatów jest istotne, ponieważ pochodzi od samej definicji Kluczowych Rezultatów. Ich podstawową funkcją jest udzielenie aktualnej odpowiedzi na pytanie: „Jak mogę stwierdzić, że zbliżam się coraz bardziej do osiągnięcia celu?”. Zlekceważenie tego zagadnienia może doprowadzić do fiaska całej metody OKR. Szczególnie w przypadku długotrwałych działań, podzielenie ich na interwały czasowe umożliwia skuteczną weryfikację postępu i rozwoju sytuacji.

3.8. DOKUMENT INITIATIVES

Dokumenty Initiatives pełnią rolę obiektu zawierającego kompletny opis i podstawowe informacje dotyczące danej inicjatywy, takie jak jej przynależność, ramy czasowe lub wartości ułatwiające pomiar postępu działań. Ich wygląd i funkcjonalność nie różni się znacznie od pozostałych Dokumentów w strukturze OKR.

Warto również nadmienić, że ten Dokument może spełniać funkcję łącznika (proxy) dla wybranego projektu lub zadania. Dzięki temu korzystanie z metody OKR odbywa się w pełnej synchronizacji z ówcześnie funkcjonującymi obszarami zadaniowo-projektowymi.

4. Rozszerzenia systemu dla OKR (na przykładzie Platformy INTENSE).

4.1. DYNAMICZNE RAPORTOWANIE

W obszarze Analysis został umieszczony dynamiczny raport prezentujący dane pochodzące ze wszystkich OKRów i innych powiązanych Dokumentów Zadań i Projektów. Intuicyjny interfejs daje możliwość łatwego wprowadzania zmian w strukturze i układzie raportu. Praca z raportami typu tabela przestawna (moduł INTENSE Data Viewer) jest bardzo zbliżona do pracy ze wszystkim dobrze znanym arkuszem kalkulacyjnym - Excel

Moduł pozwala Ci pracować na diagramach podobnie lecz łatwiej, niż na filtrach w arkuszu kalkulacyjnym. Zmiany są widoczne natychmiast.

Co istotne, możesz tworzyć niestandardowe widoki danych, zawierające informacje dokładnie odpowiadające Twoim aktualnym potrzebom analizy i prezentacji. Po kliknięciu na nazwę dokumentu przeniesiesz się do jego widoku. To bardzo usprawnia nawigację i weryfikację szczegółów dot. raportu i powiązanych dokumentów.

Raportowanie Dynamiczne OKR Gif 2. Raportowanie Dynamiczne OKR

4.2. KOMUNIKATOR INTENSE BUSINESS CHAT

Po kliknięciu we wskazany na rysunku 13. guzik przenosimy się do okna czatu, gdzie możemy rozmawiać o bieżących zagadnieniach z każdym użytkownikiem aplikacji. Właściwości tego czatu są bardzo szerokie – od tworzenia wątków i nadawania im nazw, przez sprawną komunikację z każdym uczestnikiem, po przesyłanie plików wewnętrznych i zewnętrznych.Włączanie INTENSE Business Chat
Rys. 12. Komunikator INTENSE Business Chat

Pole Komentarze w układzie listy Dokumentów

Często zadania dotyczą pracy wielu osób. Praca zespołowa jest skuteczniejsza, gdy informacje (w tym nagłe spostrzeżenia i ważne wiadomości) są zawsze widoczne dla wszystkich członków zespołu. Ponadto, wprowadzenie tekstu powinno być szybkie i wygodne.

Dlatego do wszelkich dokumentów w Platformie INTENSE dołączyliśmy obszar poświęcony komentarzom i jest on widoczny również z poziomu widoku układu listy Dokumentów – czyli np. przeglądu wszystkich Initiatives. Obszar Komentarze daje możliwość wysyłki załączników.

Pole Komentarze w układzie Listy Dokumentów

Rys. 13. Pole komentarze w układzie Listy Dokumentów

4.3. PLASTYCZNOŚĆ LIST DOKUMENTÓW I GRUPOWANIE

Potrzebny jest klarowny wgląd we wszystkie dokumenty OKR? Na poziomie każdej listy dokumentów, możesz skorzystać z grupowania Dokumentów wg wybranych kryteriów, jak na przykładzie przedstawionym na rysunku poniżej. Na liście pogrupowano dokumenty wg ich przynależności do konkretnego Objective (Celu) oraz kwartału.

Baza wiedzy
Rys. 14. Grupowanie w Liście Dokumentów Objectives i Key Results

Dokumenty niemal zawsze posiadają zestaw wielu kolumn. W nich zawarte są dane przypisane do Dokumentu – jak ich typ, data rejestracji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne i wiele innych.

Te kolumny są zawsze zawarte w widoku Listy Dokumentów. Przy każdym dokumencie, klikając w przestrzeń na prawo od ikonki lupy można korzystać z wyszukiwania wg informacji zawartych w danej kolumnie. Bardzo pomaga to szybko odnaleźć szukany Dokument.

Filtrowanie po opisie dokumentów Objectives i Key Reslults
Gif 3. Wyszukiwanie po kolumnach

4.4. SZYBKI PODGLĄD DOKUMENTU - PRAWY PANEL

Znajdując się w widoku list możemy błyskawicznie podejrzeć szukany Dokument. Zawdzięczamy tę możliwość Prawemu Panelowi. Poniższy gif ilustruje jego działanie.

Prawy Panel

Gif 4. Prawy Panel
 

5. Wymagania rynkowe względem systemów do zarządzania celami OKR

Wymagania biznesowo-techniczne dla aplikacji skupiają się na wielu odrębnych funkcjonalnościach. Poniżej przedstawiamy te występujące najczęściej zestawione z odpowiadającymi im obszarami naszego systemu.

5.1. JAK PLATFORMA INTENSE ODPOWIADA NA POTRZEBY KLIENTÓW

Baza wiedzy

Tab. 1. Najczęstsze wymagania klientów dla systemu OKR i możliwości Platformy INTENSE

6. Podsumowanie

Wprowadzenie metody OKR do organizacji to nie tylko krok w stronę skutecznego zarządzania, ale także kluczowy element budowania konkurencyjności i odnoszenia sukcesów w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Dzięki stałej adaptacji celów i priorytetów, firma jest w stanie szybko reagować na zmieniające się trendy i oczekiwania rynku. Regularna analiza postępów oraz identyfikacja obszarów do poprawy stanowią fundamenty ciągłego doskonalenia i innowacji.

W praktyce, organizacje korzystające z metody OKR mogą obserwować wyraźny wzrost efektywności oraz skuteczności działań. Wytyczając ambitne Cele i osiągając je poprzez mierzalne Kluczowe Rezultaty, zespoły napotykają na wyzwania, które pobudzają ich do kreatywnego myślenia i współpracy. Każdy pracownik staje się ważnym ogniwem w łańcuchu osiągania sukcesów, co sprzyja budowaniu silnej, zaangażowanej kultury organizacyjnej.

Wdrożenie metody OKR nie jest jednorazowym wysiłkiem, lecz ciągłym procesem doskonalenia. Kluczowym elementem jest elastyczność i gotowość do dostosowania się do nowych wyzwań. Poprzez konsekwentne dążenie do osiągania ambitnych celów oraz świadome monitorowanie postępów, organizacje mogą stać się liderami w swojej dziedzinie i osiągnąć znaczący wzrost efektywności operacyjnej.

W INTENSE Group jesteśmy dumni z naszej roli we wspieraniu firm w dążeniu do stosowania nowoczesnych metod zarządzania. Wierzymy, że skuteczne zarządzanie celami to klucz do osiągnięcia długotrwałego sukcesu, a nasze narzędzia przyczyniają się do kształtowania przyszłości biznesu naszych klientów.

Zespół INTENSE Group

-----------------------------------

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Objectives_and_key_results
[2] https://medium.com/agileinsider/take-a-lesson-from-google-intel-and-others-use-okrs-instead-of-product-roadmaps-5385bf503a68
[3] https://okrframework.org/en/okr-blog/okr-guidelines
[4] https://www.profit.co/blog/okr-university/building-an-adaptable-organization-with-okrs/
[5] https://okrframework.org/en/okr-blog/okr-guidelines