Baza wiedzy
Transformacja cyfrowa szansą dla budownictwa

Transformacja cyfrowa szansą dla budownictwa

20.10.2022

Jakub Gajek

Wskaźniki koniunktury dla branży budowlanej nie napawają optymizmem – firmy obawiają się wzrostu cen i kosztów pracy, trudności w pozyskaniu surowców oraz niekorzystnych zmian podatkowych. Sytuację pogarsza ogólna niepewność gospodarcza. Jak radzić sobie w takich warunkach?

W jaki sposób w trudnych czasach, w turbulentnym otoczeniu zmniejszać koszty, minimalizować ryzyka i optymalizować efektywność swojego biznesu? Odpowiedź brzmi: cyfryzacja, automatyzacja, controlling!

POTRZEBA OPTYMALIZACJI KOSZTOWO-ORGANIZACYJNEJ

W ostatnich latach branża budowlana była jednym z tych obszarów gospodarki, które opierając się pandemii i negatywnym zjawiskom gospodarczym, notowały stały wzrost. Wiele wskazuje jednak na to, że sytuacja na początku roku 2022 wyglądała zgoła inaczej.

Patrząc na dane płynące z GUS widać, że wskaźnik koniunktury w budownictwie od września 2021 sukcesywnie się pogarsza. Przedsiębiorcy wśród głównych barier prowadzenia działalności, wskazują m.in. koszty zatrudnienia, koszty materiałów oraz niepewność sytuacji gospodarczej. Problemy potęgują także wprowadzane zmiany podatkowe. Liczby nie kłamią – na początku tego roku przewidywania w branży budowlanej nie były optymistyczne.

Skłania to przedsiębiorców do szukania alternatywnych źródeł optymalizacji swojej działalności, oszczędności zasobów czasowych, finansowych i organizacyjnych.

Powstaje pytanie, w jaki sposób radzić sobie w sytuacji obecnej niepewności gospodarczej? Jak dotąd branża budowlana w Polsce charakteryzowała się jednym z najniższych współczynników cyfryzacji – aby przetrwać i dalej się rozwijać, pora diametralnie odwrócić ten trend.

E-BUDOWNICTWO ŹRÓDŁEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Wobec konieczności redukcji kosztów, przy potrzebie stałego wzrostu efektywności działania, to właśnie automatyzacja i digitalizacja biznesu wyrastają na podstawowe wyzwania każdej firmy. Dostosowany do specyfiki danego przedsiębiorstwa, nowoczesny system wspomagający zarządzanie, to właściwa odpowiedź na panujące w branży budowlanej bolączki. Taki system zapewniać musi kompleksowe wsparcie w prowadzeniu projektów budowlanych oraz możliwość modyfikacji prowadzonych działań w zależności od zmieniających się warunków otoczenia. Tylko w ten sposób możliwe jest wczesne wykrywanie wszelkich odchyleń planowanych kosztów i przychodów (wynikających np. ze zmian cen surowców czy opóźnienia w ich dostawie) i tym samym wprowadzanie działań korygujących (takich jak np. waloryzacja kontraktów). Potrzeba systemu, który wyposażony w mechanizm nowoczesnych alertów, jest w stanie na bieżąco informować o wszystkich zdarzeniach oraz sprawnie dostarczać potrzebne informacje. Co więcej, takie oprogramowanie powinno umożliwiać prowadzenie zoptymalizowanych, cyfrowych działań controllingowych, ułatwiających realizację inwestycji w niestabilnym otoczeniu.

Czy jednak implementacja wszystkich tych rozwiązań możliwa jest przy użyciu tylko jednego systemu informatycznego? Odpowiedź brzmi: TAK.

PLATFORMA INTENSE - SYSTEM DLA BUDOWNICTWA

Platforma INTENSE to wielomodułowy system do zarządzania i kompleksowej cyfryzacji oraz robotyzacji procesów biznesowych, integracyjnych i analitycznych w firmach budowlanych o dowolnym profilu. Z oprogramowania z powodzeniem korzystają zarówno firmy wykonawcze, jak i deweloperzy, generalni wykonawcy, czy też firmy projektowe.

Systemem klasy LOW CODE DEVELOPMENT PLATFORM stanowi unikalne na rynku rozwiązanie informatyczne, umożliwiające kompleksową digitalizację, automatyzację i znaczną poprawę efektywności organizacji w obszarach zarówno działań operacyjnych (BPM – Business Proces Management) jak i integracji danych (ESB – Enterprise Service Bus) oraz controllingu i analiz (BI – Business Intelligence).

System, projektowany m.in. wspólnie z firmami budowlanymi, jest odpowiedzią na wszystkie poruszone wcześniej problemy współczesnych przedsiębiorstw. Dzięki elastycznym możliwościom konfiguracji z powodzeniem wdrażany jest w średnich i dużych organizacjach, grupach kapitałowych i kooperujących przedsiębiorstwach branży budowlanej, deweloperskiej czy produkcyjnej. 

Oprogramowanie kompleksowo wspiera obsługę wszelkich procesów: od etapu pozyskania projektów po pełne, controllingowe ich rozliczenie. Platforma zapewnia m.in. rejestrację, obieg i archiwizację dowolnych dokumentów, jak i automatyczne przypisanie obiektów do stworzonej struktury drzewa projektowego. Pozwala na import, eksport oraz kalkulację kosztorysów. Umożliwia także tworzenie na ich podstawie budżetów i harmonogramów projektów. W połączeniu z zarządzaniem zasobami, rejestracją i dekretacją czasu pracy, definiowalnymi raportami, automatycznymi alertami oraz robotyzacją i automatyzacją procesów biznesowych wraz z systemem wczesnego ostrzegania, stanowi pełne wsparcie i obsługę controllingu na każdym etapie realizacji projektu.

Platforma INTENSE zapewnia pełną integrację z innymi systemami w przedsiębiorstwie i możliwość automatyzacji współpracy z podwykonawcami (również poprzez dedykowany portal B2B), a także całkowicie spełnia wymogi pracy zdalnej, zapewniając możliwość obsługi systemu z wykorzystaniem przeglądarki WWW lub aplikacji mobilnych dla systemów Android lub iOS. Wersja mobilna aplikacji, podobnie jak jej część główna, jest definiowalna. Całość stanowi zestaw narzędzi zapewniających możliwość konfiguracji i implementacji nowych, własnych aplikacji informatycznych bez konieczności programowania.

Pragniemy zachęcić wszystkie przedsiębiorstwa budowlane, niezależnie od wielkości i profilu działalności, aby w tym niełatwym czasie podjęły właściwą decyzję dotyczącą pełnej cyfryzacji swojego biznesu przy użyciu dedykowanego, sprawdzonego oprogramowania, którego dobrym przykładem jest właśnie Platforma INTENSE.