Nowości Platformy
Nowy Rok… nowa wersja INTENSE Platform 2022.3

Nowy Rok… nowa wersja INTENSE Platform 2022.3

29.12.2022

W związku z premierą trzeciej odsłony naszego systemu, zapraszamy do zapoznania się z listą zmian i nowości w Platformie INTENSE.

Udostępnienie Państwu najnowszej wersji Platformy poprzedził niedawno zorganizowany przez nas otwarty webinar, którego tematem była prezentacja najważniejszych zmian, w ostatnim tegorocznym wydaniu naszego systemu. Kilkumiesięczna praca całego zespołu INTENSE Group zaowocowała wprowadzeniem największej od dłuższego czasu ilości nowości, jak i dalszym rozwojem dobrze już znanych i powszechnie wykorzystywanych w codziennej pracy modułów. Zapraszamy na podsumowanie wszystkiego tego, czego użytkownicy mogą spodziewać się po INTENSE Platform 2022.3.

BIZNESOWY KOMUNIKATOR INTENSE

INTENSE Komunikator to nowe, ergonomiczne i intuicyjne narzędzie do biznesowej komunikacji wewnątrz organizacji. Moduł INTENSE BPM został wyposażony w nasz autorski, nowoczesny i rozbudowany system wewnętrznego porozumiewania się pomiędzy operatorami.

Rozwiązanie służy do rozmów i interakcji indywidualnych oraz grupowych. Użytkownicy mogą wymieniać między sobą wiadomości tekstowe, załączniki oraz linki. Ważnym elementem jest możliwość wysyłania linków powiązanych z obiektami INTENSE, co umożliwia bezpośrednie przejście z wiadomości do podłączonego dokumentu, projektu czy też raportu. To sprawia, że bardzo szybko można coś skonsultować z drugą osobą: „Proszę zerknij na ten dokument”. Odbiorca tej wiadomości natychmiast zobaczy ją w swoim oknie komunikatora.

Nowości Platformy

SZTUCZNA INTELIGENCJA W PLATFORMIE INTENSE

Od wersji 2022.3 wprowadzamy nowy moduł INTENSE AI. Dzięki temu pracę użytkowników z naszym systemem będą wpierać mechanizmy sztucznej inteligencji! INTENSE AI, wykorzystujący uczenie maszynowe, wpływa na znaczną optymalizację pracy operatorów. Stworzone w Platformie modele treningowe ułatwiają użytkownikom obsługę wielu procesów np. przyspieszając wypełnianie pól dokumentów. Wbudowany mechanizm detekcji anomalii pozwala na wczesne wykrycie i możliwość reakcji na pojawiające się zagrożenia. Nie pozostaje więc nic innego jak tylko zacząć budować modele i trenować INTENSE AI, tak by potrafił zaskoczyć użytkowników swoją nieprzeciętną inteligencją.

ELEMENTY LOW-CODE/NO-CODE W OBSZARZE WEBOWO-MOBILNYM

Rozwiązania typu low code/no code mają wiele zalet. Ogromnym atutem tego typu aplikacji jest to, że administrator bez znajomości języków programowania może samodzielnie rozbudowywać i modyfikować aplikacje zgodnie z potrzebami firmy. Platforma INTENSE ma cechy platformy low code/no code także w obszarze interfejsu webowo-mobilnego. W wersji 2022.3 pojawił się nowoczesny designer formularzy www i mobile. Tworzenie obiektów przy pomocy przeglądarki www odbywa się teraz w zaledwie kilku prostych krokach w intuicyjnym interfejsie i za pomocą metody „przeciągnij&upuść”.

Nowości Platformy

Więcej o Platformie INTENSE jako narzędziu typu low code/no code można przeczytać na naszym blogu: Platformy low-code/no-code – chwilowa moda czy przyszłość biznesu?

E-PŁATNOŚCI W PORTALACH B2B/B2C 

E-płatności w INTENSE to możliwość dokonywania łatwych i szybkich przelewów dzięki integracji z jednym z największych operatorów płatności online. Teraz, bezpośrednio z poziomu danego dokumentu, można dokonać e-płatności zaledwie jednym kliknięciem, zarówno przy użyciu portalu webowego (INTENSE Web Portal), jak i wykorzystując własny smartfon poprzez aplikację mobilną INTENSE Mobile App.

Ta funkcja może być świetnym uzupełnieniem procesów obsługiwanych w portalach B2B/B2C, które już funkcjonują w Państwa instalacjach lub planowane jest ich wdrożenie. Więcej odnośnie możliwości jakie daje Platforma INTENSE w kontekście budowy portali B2B/B2C prezentowaliśmy podczas jednej z prezentacji na konferencji INTENSE Inspiracje (INTENSE Platform jako portal B2B B2C).

E-płatności w portalach typu eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) umożliwią dokonanie płatności za fakturę bezpośrednio z aplikacji. Podwykonawcy, dostawcy, kontrahenci mogą opłacać swoje należności za pomocą portalu B2B/B2C, całkowicie wewnątrz Platformy INTENSE (www i mobile).

LISTA DOKUMENTÓW W WIDOKU KALENDARZA

Wprowadzenie możliwości włączenia widoku kalendarza dla różnych list (dokumenty, projekty, słowniki) pozwala na łatwy podgląd tego, jak zaplanowane do realizacji zadania rozkładają się w czasie. Podobnie jak w przypadku pracy z tradycyjnymi kalendarzami zasobów, użytkownik może spersonalizować widok swojego kalendarza przełączając się między układem dziennym, tygodniowym, miesięcznym, czy nawet widokiem osi czasu i agendy.

Może to być szczególnie użyteczna funkcja w procesach reklamacyjnych, gdzie istotne jest dotrzymanie określonych terminów w związku z obsługą reklamacji. Ta funkcja znajduje również zastosowanie w logistyce i transporcie do planowania dostaw. Podgląd listy w układzie kalendarza może usprawnić także zarządzanie sprawami kadrowymi – nieobecności, urlopy, delegacje. W działalności związanej z obsługą serwisu włączenie widoku kalendarza dla Zgłoszeń serwisowych pozwoli na łatwiejsze zaplanowanie prac oraz podgląd jak pracownicy są obciążeni zadaniami.

Widok kalendarza do listy to funkcja, która z pewnością sprawdzi się w obsłudze wielu różnych procesów.

Nowości Platformy

FORMATOWANIE WARUNKOWE NA LISTACH

Formatowanie warunkowe na listach to długo wyczekiwana funkcja, która wreszcie jest dostępna w interfejsie Windows. Daje to możliwość kreowania przez użytkownika własnych reguł wyróżniania danej komórki lub wiersza. Dzięki tej funkcjonalności nawet najbardziej rozbudowane listy są przejrzyste, a praca z nimi wydajniejsza. Przykładów zastosowania nowej opcji wskazać można wiele (np. ‘pokaż na czerwono wszystkie przeterminowane zadania, zaznacz te faktury, które nie zostały jeszcze opłacone, pokaż na niebiesko zamówienia powyżej 10 000zł, a na zielono powyżej 100 000zł.’).

FUNKCJE ZWIĘKSZAJĄCE ERGONOMIĘ PRACY UŻYTKOWNIKA

Nowa kontrolka historii dokumentu w interfejsie webowo-mobilnym wyświetlana jest na formularzu dokumentu oraz w prawym panelu Inboksa. W przejrzystej, graficznej formie użytkownik może zobaczyć co działo się z danym dokumentem, jakie etapy procesu już przeszedł, u jakiego operatora i kiedy się znajdował.

Prawy panel na składnikach majątku – udostępnienie obsługi paneli na listach składników majątku umożliwia zobaczenie na liście dla zaznaczonego rekordu nie tylko komentarzy, ale także podglądu formularza, załączników oraz akcji. Znaczne ułatwienie i przyspieszenie pracy ze składnikami majątku to nie jedyne plusy nowej funkcjonalności. Istotna jest również pełna elastyczność wprowadzonego rozwiązania: w interfejsie Windows użytkownik może w pełni konfigurować ułożenie paneli, oraz dowolnie zarządzać widocznością poszczególnych jego elementów.

UŻYTECZNE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE

Administrator czasami potrzebuje przekazać ważny komunikat do wszystkich użytkowników systemu lub wybranej grupy. Pojawiła się możliwość dodania powiadomienia administracyjnego, które wyświetli się użytkownikowi zgodnie z ustalonym harmonogramem i nie zniknie dopóki nie zostanie oznaczone jako przeczytane. Ta forma powiadomienia daje pewność, że operator podczas pracy z aplikacją, zobaczy treść tej wiadomości. Może to być szczególnie przydatne do informowania użytkowników o wprowadzonych nowych funkcjach w systemie lub planowanej niedostępności Platformy.

Zostały wprowadzone także funkcje, które pozwalają na stworzenie akcji generowania takich obiektów jak: Termin oraz Budżet webowy. Obszar INTENSE RPA ciągle jest rozbudowywany, dbamy także o to, by konfiguracja tych elementów mechanizmami wbudowanymi w Platformę była prosta i szybka.

Wymienione powyżej zmiany i usprawnienia to tylko niektóre z nowości, jakie wprowadziliśmy w kolejnej odsłonie Platformy INTENSE. Pełna lista, obejmująca rozwój we wszystkich obszarach naszego systemu, znajduje się w dokumentacji dołączonej do INTENSE Platform 2022.3 oraz w Panelu Klienta.

Mamy nadzieję, że korzystanie z najnowszej wersji naszej Platformy przyniesie Państwu same pozytywne wrażenia, a wprowadzone zmiany przyspieszą i ułatwią wykonywanie codziennej pracy.

Zespół INTENSE Group