ALSECCO Sp. z o.o.

„Kooperacja z INTENSE Group zaowocowała wdrożeniem zintegrowanej Platformy INTENSE, która zapewnia nam elektroniczny obieg faktur z możliwością zaczytywania ich bezpośrednio ze skrzynek mailowych oraz integrację z systemem finansowo-księgowym, który funkcjonuje do tej pory w naszej firmie. Uzupełniającym elementem jest system alertów i powiadomień, który automatyzuje działanie systemu i przyspiesza sam proces. Dzięki powyższym aspektom ograniczamy pracę na papierowych fakturach – chcemy, by docelowo cały proces ich rejestracji, obiegu oraz archiwizacji został w pełni zinformatyzowany.

Po 10 miesiącach współpracy z firmą INTENSE możemy jasno określić, że przebiega ona pod znakiem obopólnego zrozumienia i realizacji wspólnie wypracowanej wizji. Naszym celem jest rozwijanie oprogramowania o nowe funkcjonalności i cieszymy się, że Platforma INTENSE daje nam takie możliwości. W najbliższym czasie przewidujemy wprowadzenie obsługi wspomnianych wyżej procesów z poziomu interfejsu mobilnego oraz przeglądarkowego. Liczymy również, że nasza współpraca z INTENSE Group będzie rozwijać się w tym samym kierunku co do tej pory.”

Marcin Skibiński

Dyrektor Działu IT