Nowości Platformy
INTENSE Platform 2021.3 - Low Code Development, RPA i automatyzacje

INTENSE Platform 2021.3 - Low Code Development, RPA i automatyzacje

21.01.2022

Zapraszamy do przeczytania ostatniej części artykułu dotyczącego zmian w najnowszej wersji Platformy INTENSE. Tym razem skupimy się na rozwoju systemu w aspekcie szeroko rozumianego Low Code Development (LCDP) oraz Robotic Process Automatation (RPA).

WSZYSTKO SIĘ ZMIENIA

W obecnych czasach, jak nigdy wcześniej, jesteśmy świadkami tego, że „panta rhei” – wszystko płynie. Warunki otoczenia zmieniają się niemal na naszych oczach, dobitnie uświadamiając nam, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Wszyscy stajemy więc przed wyborem, czy tkwimy w miejscu i tym samym przestajemy nadążać za zmieniającym się światem, czy też chcemy świadomie działać zgodnie z panującymi trendami i podążać w kierunku, w którym rozwija się współczesny biznes.

Dlaczego o tym mowa? Aby nasza firma mogła wypłynąć na szerokie wody możliwości, jakie oferuje obecny rynek, należy nie tylko przyglądać się warunkom otoczenia, ale także aktywnie na nie reagować. I właśnie w tym kontekście temat automatyzacji i informatyzacji biznesu wydaje się szczególnie interesujący. Wszechobecna cyfryzacja powoduje, że systemy informatyczne odgrywają kluczową rolę w działalności przedsiębiorstw.

Same narzędzia IT muszą być więc także gotowe na zmiany, elastyczne i w pełni konfigurowalne. Firmy powinny stopniowo rezygnować z archaicznie projektowanych systemów, które raz wdrożone, nie są w stanie dostosowywać się do zmieniających się potrzeb. Innym istotnym aspektem są koszty opisywanych zmian. Jeśli system umożliwia dalszy rozwój, ale za każdym razem wymaga to drogich prac programistycznych, mała opłacalność takich rozwiązań może być istotną barierą. Rozwiązaniem takiej sytuacji są właśnie platformy określane mianem Low Code, które pozwalają na łatwe wprowadzanie modyfikacji bez konieczności udziału programistów. Kolejnym istotnym elementem jest czas, którego we współczesnych realiach funkcjonowania z całą pewnością nazwać można zasobem najbardziej deficytowym. Wszyscy chcemy działać szybciej i efektywniej, stąd powinniśmy postawić na takie narzędzia IT, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami, które umożliwiają wprowadzanie automatyzacji i robotyzacji procesów. Przy ograniczonych zasobach ludzkich zawsze możemy, a nawet powinniśmy, szukać wsparcia w technologii.

INTENSE PLATFORM 2021.3 - ROZWÓJ LOW CODE I RPA

Będąc świadomymi wszystkich opisanych powyżej zjawisk, trendów i zależności, regularnie rozwijamy nasz Low Code Development (LCDP)Robotic Process Automation (RPA). Stąd w wersji 2021.3 Platformy INTENSE zdecydowaliśmy się wprowadzić kolejne istotne elementy, które poszerzają możliwości konfigurowania aplikacji bez udziału programistów oraz wprowadzania dalszych automatyzacji różnego rodzaju. Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian.

1. Zarządzanie prawami do poszczególnych typów dokumentów

W ramach prac nad kolejną wersją systemu przygotowane zostały odpowiednie elementy aplikacji w kontekście przypisywania operatorów do ról, a tym samym nadawania uprawnień. Administrator może wskazać, do jakich typów dokumentów dana grupa operatorów będzie miała dostęp. Co więcej, możliwe jest obecnie utworzenie bardzo szczegółowej definicji w rozbiciu na prawa do tworzenia nowych i modyfikacji już istniejących dokumentów, a także ich widoczności oraz możliwości usuwania. Od teraz nie ma konieczności budowania zaawansowanych filtrów widoczności na listach dzięki opcji selektywnego nadawania uprawnień, w tym podczas dodawania zastępstwa (osoba zastępująca ma dostęp tylko do wskazanych typów dokumentów).

Nowości Platformy

2. Aplikacja webowo-mobilna konfigurowana metodą point&click

Mogłoby się wydawać, że tworzenie aplikacji webowych i mobilnych zawsze wymaga zaangażowania developerów oraz pracy w specjalnym kodzie. A gdyby możliwy był przystępny i łatwy w obsłudze interfejs, który umożliwia konfigurację zmian poprzez „wyklikiwanie” poszczególnych elementów, bez konieczności znajomości języków programowania? Jako producenci systemów IT zapewniamy: jest to możliwe, a naszą Platformę rozwijamy dokładnie w taki sposób! Moduł INTENSE WWW/MOBILE dostarcza właśnie takich narzędzi. O możliwości budowania własnych formularzy i procesów informowaliśmy już w przeszłości wielokrotnie, teraz postanowiliśmy pójść krok dalej. Dzięki stworzeniu własnych pulpitów i definiowalnemu menu, aplikacje INTENSE mogą być w pełni dostosowane do potrzeb konkretnego użytkownika. Poniższy przykład pokazuje, jak dzięki kilku kliknięciom w konfiguracji możemy zbudować pulpit użytkownika w aplikacji webowo - mobilnej , a następnie dodać go do menu.

Nowości Platformy

Jak prezentuje się w aplikacji mobilnej stworzona przez nas funkcjonalność zobaczyć można na poniższym gifie. Dodatkowo moduł INTENSE MOBILE App wyposażony został w nowe funkcje umożliwiające zaawansowane filtrowanie i wyszukiwanie, w tym także poprzez zeskanowanie kodu kreskowego lub QR.

Nowości Platformy

3. Autoryzacja LDAP

Integracja Platformy INTENSE z serwerem LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) w zakresie uwierzytelniania użytkowników podczas logowania do aplikacji jest standardową i często wykorzystywaną funkcją systemu już od dawna. Nowa wersja Platformy wprowadza w tym obszarze dodatkowe możliwości w postaci konfigurowania nie tylko jednego, ale wielu serwisów LDAP, za pomocą których można identyfikować i autoryzować użytkowników. Dzięki temu rozwiązaniu zarządzanie dostępem do aplikacji znajduje się w jednym, centralnym punkcie.

4. Automatyzacje i OCR

  • Obsługa trzech silników w module INTENSE OCR

Technika OCR (optical character recognition), czyli optyczne rozpoznawanie znaków, to niezmiernie popularne narzędzie, które identyfikuje tekst w zeskanowanym dokumencie pdf lub pliku graficznym. Jeden z modułów Platformy INTENSE posiada niezależny serwis INTENSE OCR, który wykorzystując techniki optycznego rozpoznawania znaków pozwala na ich użycie w procesie digitalizacji obiegu dokumentów takich jak np. faktury, umowy czy zamówienia. W celu dobrego dostosowania sposobu odczytu treści do wymagań procesu biznesowego, moduł INTENSE współpracuje z trzema rodzajami silników. Obok silnika Abbyy 10, w wersji 2021.3 została wprowadzona obsługa silników Abbyy 12Tesseract. Teraz możliwe jest tworzenie bardziej zaawansowanych szablonów i tym samym zbliżanie się do niemal pełnej skuteczności w rozpoznawaniu tekstu, nawet na trudnych układach wydruków. Bezpłatne rozwiązane w postaci Tesseract pozwala bez dodatkowych licencji i ograniczeń na pełno tekstowe odczytywanie treści załączników. Odczytane dane mogą zostać umieszczone w jednym polu formularza elektronicznego w celu dalszego użycia treści czy łatwiejszego wyszukiwania.

  • Automaty, czyli wiele powiązanych ze sobą zadań w jednej akcji

W Platformie INTENSE definiować możemy różnego rodzaju akcje automatyzujące przebieg procesów. Jednym z rodzajów takich automatów są akcje grupujące, które wykonują wiele wzajemnie ze sobą powiązanych zadań, z uwzględnieniem różnych warunków i parametrów. Ciągłe poszerzanie możliwości konfiguracji tych mechanizmów pozwala na tworzenie złożonych struktur automatyzujących działanie aplikacji. Jednym z nowych elementów dostępnych w interfejsie webowym jest możliwość pokazania użytkownikowi okna pop-up z raportem w trakcie działania automatu lub po zakończeniu akcji automatyczne otwarcie nowo wygenerowanego obiektu.

Nowości Platformy

Opisany model dobrze zobrazować można na przykładzie przebiegu procesu windykacji, składającego się z kilku powiązanych ze sobą akcji. Zakłada on cykliczną i powtarzalną weryfikację tego, czy wszystkie płatności od kontrahentów regulowane są terminowo. W takim przypadku automat może okazać się bardzo pomocny. Za jego pomocą uruchomić można procedurę windykacji, w czasie której system sprawdzi bieżące należności wszystkich kontrahentów, statusy płatności czy też warunki wysyłania powiadomień o zaległościach. W efekcie tych działań otrzymamy raport z listą kontrahentów, dla których wszcząć należy proces windykacji. W kolejnym kroku można także zadecydować, czy spersonalizowane powiadomienie ma zostać wysłane do wszystkich, czy tylko do wybranych dłużników. Na koniec generowany jest raport z przebiegu windykacji. Należy zaznaczyć, że opisywane rozwiązanie z pewnością znajdzie zastosowanie również w przypadku innych procesów biznesowych.

Zmiany w szeroko rozumianym aspekcie Low Code, RPA, akcji i automatyzacji to ostatni z tematów, który przedstawiamy przy okazji niedawnej premiery nowej wersji naszego systemu. Do poprzednio omówionych aspektów wrócić można klikając w linki: Zmiany w obszarze BPM oraz Zmiany w obszarze PM. Możemy przy tym zapewnić, że INTENSE Low Code Engine oraz INTENSE RPA to dla nas kluczowe moduły, które sukcesywnie rozwijać będziemy w kolejnych wersjach Platformy.

Pełna lista zmian w wersji INTENSE Platform 2021.3 jak zawsze dostępna jest w dokumentacji załączonej do pakietu instalacyjnego. Gorąco zachęcamy więc do aktualizacji systemu oraz korzystania z pełni możliwości oferowanych przez naszą Platformę!

Zespół INTENSE Group